CÓ AI HỎI

CÓ AI HỎI

Ai có hỏi, anh về đâu anh hỡi
Tôi trả lời, tôi tìm cảnh bình yên
Cảnh mùa xuân, thiêng liêng trên đất Việt
Xuân Cội Nguồn , bất diệt đẹp như mơ
Những vần thơ, luôn ấm tình tuyệt diệu
Đàn lương tâm, những khúc hát nên thơ
Ôi Quốc Tổ, con người siêu vĩ đại
Mở con đường,Nguồn Cội, độ thế nhân
Ai có hỏi, vì sao tôi về Cội
Tôi trả lời, người mất Cội sao nên
Cây mất Gốc, còn chi cành với lá
Nước không nguồn, sông trơ đá lòng sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s