CỘI NGUỒN LẶP LẠI, MÙA XUÂN ĐÃ TRỞ VỀ

CỘI NGUỒN LẶP LẠI
MÙA XUÂN ĐÃ TRỞ VỀ

Giai đoạn thế kỉ 21 đầu kỉ nguyên 3000 năm là giai đoạn thượng ngơn Thánh Đức. Giai đoạn Cội Nguồn hiển linh ra đời, Những người đấu tranh vì dân tộc, nhựng bỏ rơi Cội Nguồn. Sự đấu tranh ấy chỉ là tranh giành quyền lực mà thôi. mục đích tham vọng cho bè phái của mình, cho cá nhân của mình. Không có ý nghĩa về dân tộc, mà chỉ là sự lừa bịp, như bao sự lừa bịp khác. Vì họ đã đánh mất đi sự thừa kế di sản Ông Cha để lại. Đương nhiên có tài thời làm nên đại nghiệp nhưng không được lâu. Sẽ bị Quốc Tổ chuyển xây, Hồn Thiên dân tộc loại bỏ , nguy cơ trúc phế là chuyện nhất định xảy ra. Vì thế tôi khuyên những người đấu tranh hãy nhận thức được điều nầy. Vững vàng trong sự nghiệp đấu tranh của chính mình, lưu danh hậu thế làm gương cho bao thế hệ mai sau.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s