LỠ LÀNG

LỠ LÀNG

Những ai xem nhẹ Cội Nguồn
Có tài là đủ, có quyền là hơn
Sa chân vào chốn, ác gian
Mong gì thoát khỏi họa tai luân hồi
Làm quan thường thế nhất thời
Làm dân vạn đại, thời nào cũng xong
Chỉ cần lạc lối sa chân
Anh hùng lạc Đạo khó mong vãn hồi
Chi bằng về Cội về Nguồn
Công danh sự nghiệp vững vàng dài lâu
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Lo gì chẳng được vinh quang rạng ngời
Việt Nam Thánh Đức ra đời
Có công thời đặng về trời an vui
Danh thơm làm rạng Tổ Tông
Cháu con hưởng phước, giàu sang, sang giàu
Những ai rời bỏ Cội Nguồn
Mong gì vào Hội, Tiên Rồng Long Hoa
Kỳ ba Thánh Đức kỳ ba
Vô duyên đành phải bỏ qua cơ trời
Cơ may làm kiếp con người
Bỏ qua cơ vận hết rồi cơ may
Luân hồi muôn kiếp khổ thay
Uổng thay một kiếp cơ may con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s