TIẾNG MẸ RU CON

À ơi, tiếng Mẹ ru con
À ơi non nước, nước non cõi bờ
Hơn nghìn năm nô lệ ngục tù
Sống trong tủi nhục đau buồn con ơi
Á ơi tiếng khóc nỉ non
Tiếng than tiếng oán khắp vang đất trời
Khóc thương Nam Việt tơi bời
Còn chi cuộc sống đất trời còn chi
À ơi con dậy mà đi
Cứu non cứu nước, cứu dân phen nầy
Trên non cuộc sống đói nghèo
Dưới biển cuộc sống tràn đầy khó khăn
À ơi con dậy mà đi
À ơi con nhớ đừng quên nước nhà

Lòng Mẹ đã xin cầu Quốc Tổ
Hãy chỉ đường rực rỡ vinh quang
À ơi những lúc gian nan
Hiếu trung gìn giữ sắc son cõi bờ
Ai theo chân giặc nương nhờ
Còn con mãi mãi tôn thờ Ông Cha
Mai sau dù gặp khó khăn
Thời con cũng được muôn dân đồng bào
Chở che đùm bọc sống còn
À ơi con nhớ vân lời nghe con
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN