ĐA NGUYÊN

ĐA NGUYÊN

Bách Việt , đa nguyên thuở dựng non
Chung cùng Hiến Pháp nước Văn Lang
Không có độc tài hay độc trị
Công bằng bình đẳng luật cưu mang
Một trăm dân tộc cùng chung sống
Dân giàu nước mạnh trổ vàng son
Đa Nguyên Bách Việt thời dựng nước
Yên bình độc lập mấy nghìn năm

Chân lý là đây, âu phải biết
Bách Việt , Đa Nguyên nền cội gốc
Đa Nguyên không phải từ đâu đến
Mà từ Nguồn Cội nước nước non
Bách Việt Văn Lang
Bách Việt Đa Nguyên

Một đất nước cả trăm dân tộc
Thời Đa Nguyện phù hợp sống còn
Cần chi theo Tây , theo Tàu
Việt Nam tỏa sáng một trời Văn Minh
Đa Nguyện dân chủ tiến lên
Sánh cùng thế giới năm châu sánh cùng
Việt Nam con Cháu Tiên Rồng
Đa Nguyên Dân Chủ lẫy lừng Việt Nam
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s