MẸ ÂU CƠ

MẸ ÂU CƠ

Mẹ Âu Cơ, Mẹ Âu Cơ
Luôn là che chở, đàn chim Lạc Hồng
Mẹ là tất cả trên đời
Là nguồn sức sống khắp thời nhân sinh
Mẹ thương con cháu Rồng Tiên
Dạt dào như suối, liên miên chẳng dừng
Mẹ là Đức Mẹ đại từ
Yêu thương hết thảy Đồng Bào cháu con
Yêu thương nhân loại thế gian
Năm màu da cùng Cội, ngũ chi một nhà
Đời với Đạo, hiệp hòa chung lối
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa con Ta
Người phàm Ta cũng sanh ra
Yêu, Tinh quỉ dữ, cũng Ta sanh thành
Vì lạc Cội mới thành ra thế
Thành yêu, ma, gian ác bạo tàn
Các con mau trở về Nguồn
Trở về thượng giới không còn tử sanh
Cửa trời đã mở suốt thông
Mau mau trở lại non Tiên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s