LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 322 – THÁNH GIÓNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
322
THÁNH GIÓNG

Hùng Thiên hùng thiên
Anh linh anh linh
Vào thuở xa xưa
Thời Hùng Vương tứ sáu
Giặc Ân xâm lấn
Kéo vào cướp nước
Văn Lang
Chúng nó đi đến đâu
Là đốt phá nhà cửa
Giết người cướp của
Lũ quỷ lũ ma
Ở vào thời ấy
Một cậu bé sanh ra
Đặt tên là Gióng
Lớn lên cưỡi con ngựa sắt
Thanh gươm roi thép
Nón sắt,
Áo giáp sắt
Trông thật oai hùng
Oai phong lạ lùng
Ai cũng cho là
Thần nhân xuất hiện
Không thể tưởng tượng
Hàng chục người
Mang gươm roi sắt
Không nhúc nhích
Vua Hùng phải cho
Hàng nghìn quân sĩ
Tìm mọi cách
Mang gươm roi sắt đến
Cho Thánh Giống
Gióng ăn cơm rất dữ
Hết chảo nầy
Đến chảo kia
Lớn nhanh như thổi
Bổng chốc trở thành
Một chàng trai
To lớn khỏe mạnh
Hét lên một tiếng
Như sấm nổ vang trời
Ta là tướng nhà trời
Xuống thế
Quét sạch lũ ngoại xâm
Lũ hậu Ân cướp nước
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
***
Hùng thiên hùng thiên
Anh linh anh linh
Vào thuở xa xưa
Thời Hùng Vương tứ sáu
Giặc Ân xâm lấn
Kéo vào cướp nước
Văn Lang
Chúng nó đi đến đâu
Là đốt phá nhà cửa
Giết người cướp của
Lũ quỷ lũ ma
Ở vào thời ấy
Một cậu bé sanh ra
Đặt tên là Gióng
Lớn lên cỡi con ngựa sắt
Thanh gươm roi thép
Nón sắt,
Áo giáp sắt
Trông thật oai hùng
Oai phong lạ lùng
Ai cũng cho là
Thần nhân xuất hiện
Không thể tưởng tượng
Hàng chục người
Mang gươm roi sắt
Không nhúc nhích
Vua hùng phải cho
Hàng nghìn quân sĩ
Tìm mọi cách
Mang gươm roi sắt đến
Cho Thánh Giống
Gióng ăn cơm rất dữ
Hết chảo nầy
Đến chảo kia
Lớn nhanh như thổi
Bổng chốc trở thành
Một chàng trai
To lớn khỏe mạnh
Hét lên một tiếng
Như sấm nổ vang trời
Ta là tướng nhà trời
Xuống thế
Quét sạch lũ ngoại xâm
Lũ hậu Ân cướp nước
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
***
Gióng nhảy lên ngựa sắt
Ngựa liền phun lửa
Đỏ rực
Phi nhanh hơn tên bắn
Trong chớp mắt
Đã đến đồn giặc
Ngựa phun ra lửa
Thiêu cháy đồn trú
Khói lửa mịt mù
Giặc Ân kinh hoàng
La ré kêu khóc như ma
Gươm roi sắt trên tay
Nặng hàng tấn
Gióng vung lên loang loáng
Thây giặc tan tành
Dập nát như tương
Roi sắt gãy
Gióng bằng nhổ tre
Đánh tới tấp
Vào binh lính hậu Ân
Tan tành xơ xác
Bọn tàn binh
Lạy lục van xin
Không đầy mấy ngày
Gióng đã trừ xong
Nạn nước
Khi về đến núi Sóc Sơn
Gióng bằng cỡi giáp
Bỏ nón bỏ gươm lại
Cả người lẫn nhựa
Bay thẳng về trời
Hùng Vương sai người
Lập đền thờ Gióng
Ở làng quê
Phong làm
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử anh linh
Lịch sử anh linh
Vang rền
Mấy nghìn năm không dứt
Quân thù khiếp via
Khi nhắc đến
Phù Đổng Thiên Vương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s