LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 321 – BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
321
BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY

Ở vào thời
Hạ Hùng Vương
Đời tứ sáu
Vua tuổi đã già
Có ý
Chọn người nối ngôi
Mở cuộc thi
Để kén chọn
Người kế vị ngai vàng
Trị vì thiên hạ
Ai có món ăn ngon
Dâng cúng Tổ Tiên
Vừa ý ta
Thời ta sẽ chọn người đó
Trong số
Mười tám hoàng tử
Lang Liêu
Hoàng Tử thứ mười tám
Mồ côi mẹ
Từng sống cô đơn
Trong khi
Các hoàng tử khác
Bề thế trùm bá
Muốn gì được nấy
Chuyện làm bánh
Dâng cúng Tổ Tiên
Là chuyện dễ không
Món ngon vật lạ
Trong tay không khó
Chỉ có Lang Liêu
Suốt ngày
Nằm queo trong nhà
Chẳng có ai giúp đỡ
Chỉ còn ba ngày nữa
Là đến kỳ thi
Lang Liêu
Suy nghĩ mãi
Đi vào giấc ngủ
Lúc nào không hay
Mơ mơ màng màng
Bổng thấy một vị
Nữ Thần
Từ trên trời bay xuống
Nói rằng
Ta vâng lệnh
Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Xuống giúp chàng làm bánh
Nữ Thần bảo
To lớn trong thiên hạ
Không gì bằng trời đất
Của quý nhất trần gian
Không gì bằng gạo nếp
Ngũ đậu làm nhưng
Lá xanh tượng trưng
Màu sự sống của đất
Bao bọc quanh bánh
Màu xanh tượng trưng
Cho Trời
Đạo Trời tròn
Đạo đất vuông
Làm hai chiếc bánh
Bánh chưng bánh dày
Lang liêu giật mình
Tỉnh dậy
Nhớ rõ như in
Nhở cả bên vợ
Ra sức làm bánh
Quên ăn quên ngủ
Ba ngày đã tới
Lúc mặt trời lên
Vua Hùng đến
Làm lễ gia Tiên
Chiêng trống rộn ràng
Cờ xí tưng bừng
Đàn sáo rộn tai
Riêng Vua Hùng
Lấy làm ngạc nhiên
Về bánh lạ vừa ăn
Các quan cận thần
Cũng đều kinh ngạc
Vua cho đòi
Lang Liêu lên điện
Hỏi cách thức làm bánh
Thế nào
Lang Liêu tâu
Bánh con làm
Là do Quốc Mẫu Âu Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Sai nữ Thần đến dạy cho
Cũng như nói rõ
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Dầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
***
Ở vào thời
Hạ Hùng Vương
Đời tứ sáu
Vua tuổi đã già
Có ý
Chọn người nối ngôi
Mở cuộc thi
Để kén chọn
Người kế vị ngai vàng
Trị vì thiên hạ
Ai có món ăn ngon
Dâng cúng Tổ Tiên
Vừa ý ta
Thời ta sẽ chọn người đó
Trong số
Mười tám hoàng tử
Lang Liêu
Hoàng Tử thứ mười tám
Mồ côi mẹ
Từng sống cô đơn
Trong khi
Các hoàng tử khác
Bề thế trùm bá
Muốn gì được nấy
Chuyện làm bánh
Dâng cúng Tổ Tiên
Là chuyện dễ không
Món ngon vật lạ
Trong tay không khó
Chỉ có Lang Liêu
Suốt ngày
Nằm queo trong nhà
Chẳng có ai giúp đỡ
Chỉ còn ba ngày nữa
Là đến kỳ thi
Lang Liêu
Suy nghĩ mãi
Đi vào giấc ngủ
Lúc nào không hay
Mơ mơ màng màng
Bổng thấy một vị
Nữ Thần
Từ trên trời bay xuống
Nói rằng
Ta vâng lệnh
Quốc Mẫu Phụng Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Xuống giúp chàng làm bánh
Nữ Thần bảo
To lớn trong thiên hạ
Không gì bằng trời đất
Của quý nhất trần gian
Không gì bằng gạo nếp
Ngũ đậu làm nhưng
Lá xanh tượng trưng
Màu sự sống của đất
Bao bọc quanh bánh
Màu xanh tượng trưng
Cho Trời
Đạo Trời tròn
Đạo đất vuông
Làm hai chiếc bánh
Bánh chưng bánh dày
Lang liêu giật mình
Tỉnh dậy
Nhớ rõ như in
Nhở cả bên vợ
Ra sức làm bánh
Quên ăn quên ngủ
Ba ngày đã tới
Lúc mặt trời lên
Vua Hùng đến
Làm lễ gia Tiên
Chiêng trống rộn ràng
Cờ xí tưng bừng
Đàn sáo rộn tai
Riêng Vua Hùng
Lấy làm ngạc nhiên
Về bánh lạ vừa ăn
Các quan cận thần
Cũng đều kinh ngạc
Vua cho đòi
Lang Liêu lên điện
Hỏi cách thức làm bánh
Thế nào
Lang Liêu tâu
Bánh con làm
Là do Quốc Mẫu Âu Cơ
Thiên Mẫu Nương Nương
Sai nữ Thần đến dạy cho
Cũng như nói rõ
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Dầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
***
Bành dày bánh chưng
Là đạo Vuông Tròn
Cái đạo thuận thiên
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Vua nghe xong
Vua Lấy làm mừng rỡ
Truyền ngôi
Cho Lang Liêu
Từ đó thành tục lệ
Hàng năm
Cứ đến ngày tết
Mọi người đều
Làm hai thứ bánh
Bánh Chưng bánh Dầy
Thờ cúng gia Tiên
Đoàn tụ gia đình
Hội tụ con cháu
Trong ngoài êm ấm
Đùm bọc cùng nhau
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
Lang Liêu trở thành
Hùng Vương Vua Hùng thứ 7
Đi vào huyền sử
Tốt đẹp biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s