LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 310 – LINH HỒN BẤT BIẾN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
310
LINH HỒN BẤT BIẾN

Linh Hồn nầy
Mãi đi vào bất biến
Cõi trần gian
Quán trọ đến rồi đi
Xác thân nầy
Chỉ là thân giả tạm
Đến là mượn
Trả là đi
Có chi
Mà ta phải luyến lưu
Bởi tất cả
Cũng chỉ là cát bụi
Được hay mất
Cũng chỉ tạm mà thôi
Có gì đâu
Nơi cõi trần quán trọ
Cõi chợ đời
Trường học để luyện tu
Một cuộc sống
Không bao lâu biến mất
Giàu hay nghèo
Chức hay quyền
Khi mãn trần
Nào có mang theo
Cứ an nhiên
Vì đời là cõi tạm
Sanh là đến
Tử là về
Chỉ một kiếp lai sinh
Hãy vui lên
Trở về Nguồn nương tựa
Mãn kiếp trần
Hồn sẽ được siêu sanh
Về thiên giới
Quê hương miền cực lạc
Sống vĩnh hằng
Trong kiếp sống trường sanh
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
***
Linh Hồn nầy
Mãi đi vào bất biến
Cõi trần gian
Quán trọ đến rồi đi
Xác thân nầy
Chỉ là thân giả tạm
Đến là mượn
Trả là đi
Có chi
Mà ta phải luyến lưu
Bởi tất cả
Cũng chỉ là cát bụi
Được hay mất
Cũng chỉ tạm mà thôi
Có gì đâu
Nơi cõi trần quán trọ
Cõi chợ đời
Trường học để luyện tu
Một cuộc sống
Không bao lâu biến mất
Giàu hay nghèo
Chức hay quyền
Khi mãn trần
Nào có mang theo
Cứ an nhiên
Vì đời là cõi tạm
Sanh là đến
Tử là về
Chỉ một kiếp lai sinh
Hãy vui lên
Trở về Nguồn nương tựa
Mãn kiếp trần
Hồn sẽ được siêu sanh
Về thiên giới
Quê hương miền cực lạc
Sống vĩnh hằng
Trong kiếp sống trường sanh
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
***
Sanh là tử
Đi lần về cõi chết
Một tuổi đời
Là rút ngắn thời gian
Mấy mươi năm
Qua liền trong thoáng chốc
Cảnh về già
Như trái chín trên cây
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
Đến rồi đi
Đâu có gì là mới
Chỉ Linh Hồn
Là bất biến mà thôi
Đọa hay siêu
Đều do mình tự chủ
Phật hay Ma
Ta cũng tự làm nên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s