LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 302 – VỮNG NGUỒN VỮNG CỘI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
302
VỮNG NGUỒN
VỮNG CỘI

Lạc Nguồn
Lạc Cội Ông Cha
Trầm luân đày đọa
Lênh đênh cuộc đời
Về Nguồn
Bước đến chân trời
Thảnh thơi trải rộng
Phúc lành thênh thang
Con người
Một kiếp trần gian
Nhưng nhờ vững Gốc
Bình an cuộc đời
Dù cho
Tai nạn đến mời
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời tai qua
Dù cho
Khốn khổ hà sa
Nhưng nhờ vể Cội
Tai qua hết dần
Bể trần
Cuộc thế vô thường
Nhưng nhờ vững Cội
An lành an vui
Vô thường
Luôn mãi chuyển luân
Nhưng nhờ vững Cội
Bình an tháng ngày
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
***
Lạc Nguồn
Lạc Cội Ông Cha
Trầm luân đày đọa
Lênh đênh cuộc đời
Về Nguồn
Bước đến chân trời
Thảnh thơi trải rộng
Phúc lành thênh thang
Con người
Một kiếp trần gian
Nhưng nhờ vững Gốc
Bình an cuộc đời
Dù cho
Tai nạn đến mời
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời tai qua
Dù cho
Khốn khổ hà sa
Nhưng nhờ vể Cội
Tai qua hết dần
Bể trần
Cuộc thế vô thường
Nhưng nhờ vững Cội
An lành an vui
Vô thường
Luôn mãi chuyển luân
Nhưng nhờ vững Cội
Bình an tháng ngày
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
***
Thân người
Khi ngã về chiều
Nhưng nhờ vững Gốc
Mọi điều em xuôi
Bệnh tật
Thường được đẩy lui
Bình an vạn sự
Tai qua phúc lành
Một ngày
Tìm lại chính mình
Một ngày hạnh phúc
Đẹp lành biết bao
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vân thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ước kiếp
Tử sanh luân hồi
Đánh rơi
Nguồn Cội Cha Ông
Tự mình đánh mất
Tốt xanh cuộc đời
Thân cành héo rũ
Vận thời tối đen
Hết mong
Tái kiếp siêu sanh
Vạn muôn ức kiếp
Tử sanh luân hồi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s