LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 293 – CHÚC XUÂN

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
293
CHÚC XUÂN

Chúc xuân
Chúc khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Chúc cùng
Dân tộc Đồng Bào
Bước sang năm mới
Lộc vào tiền vô
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Cùng nhau về Nguồn
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Tràn đầy may mắn
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Bốn biển năm châu
Nở hoa hạnh phúc
An vui đẹp lành
Chúc cho
Thiên hạ thái bình
Lộc, tài, may, mắn
Tràn đầy mãi vô
Nước non
Non nước vững yên
Tự do hạnh phúc
Giàu lên từng ngày
Việc chi
Mong muốn cũng thành
Cơ đồ sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Quê hương
Đất mẹ Việt Nam
Ba miền Nam, Trung, Bắc
Chứa chan nghĩa tình
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
***
Chúc xuân
Chúc khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Chúc cùng
Dân tộc Đồng Bào
Bước sang năm mới
Lộc vào tiền vô
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Cùng nhau về Nguồn
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Tràn đầy may mắn
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Bốn biển năm châu
Nở hoa hạnh phúc
An vui đẹp lành
Chúc cho
Thiên hạ thái bình
Lộc, tài, may, mắn
Tràn đầy mãi vô
Nước non
Non nước vững yên
Tự do hạnh phúc
Giàu lên từng ngày
Việc chi
Mong muốn cũng thành
Cơ đồ sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Quê hương
Đất mẹ Việt Nam
Ba miền Nam, Trung, Bắc
Chứa chan nghĩa tình
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
***
Chúc cho
Tổ Quốc quê mình
Tự do dân chủ
Xây thành vinh quang
Muốn chi
Đặng nấy bình an
Hiệp hòa chung sống
Thênh thang cơ đồ
Rồng Tiên
Chuyển động đất trời
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt Nam
Năm mới
Chúc khắp toàn dân
Không còn dịch bệnh
Làm ăn sang giàu
Phúc, Thọ, Lộc, Tài
Tràn đầy
Gia đình, dòng họ
Sum vầy an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s