LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 292 – MỪNG XUÂN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
292
MỪNG XUÂN

Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân ca xuân hát
Bao là mắn may
Mừng xuân
Phúc lộc trao tay
Công danh thành đạt
Ước mong đều thành
Mừng xuân
Xuân đến trong lòng
Nở hoa giác ngộ
Trở thành phật tiên
Xuân về
Mang cả niềm tin
Cho người hạnh phúc
Vươn lên cuộc đời
Xuân về
Là cả đất trời
Sinh linh vạn vật
Chuyển thời theo xuân
Xuân đến
Là cả thế gian
Muôn hoa đua nở
Đẹp xinh đất trời
Nước non
Trổ lộc đâm chồi
Đơm hoa kết quả
Sáng ngời nước non
Xuân về
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy đón tết
Thiêng liêng cuộc đời
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao Tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
***
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân ca xuân hát
Bao là mắn may
Mừng xuân
Phúc lộc trao tay
Công danh thành đạt
Ước mong đều thành
Mừng xuân
Xuân đến trong lòng
Nở hoa giác ngộ
Trở thành phật tiên
Xuân về
Mang cả niềm tin
Cho người hạnh phúc
Vươn lên cuộc đời
Xuân về
Là cả đất trời
Sinh linh vạn vật
Chuyển thời theo xuân
Xuân đến
Là cả thế gian
Muôn hoa đua nở
Đẹp xinh đất trời
Nước non
Trổ lộc đâm chồi
Đơm hoa kết quả
Sáng ngời nước non
Xuân về
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy đón tết
Thiêng liêng cuộc đời
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
***
Mừng xuân
Xuân đến mọi nhà
Xuân đem phúc lộc
Thọ, tài, mắn may
Trao tay
Bao nhiêu
U tối tan bay
Giàu sang hạnh phúc
Thế thay đẹp lành
An vui
Khỏe mạnh công danh
Cát tường như ý
Đãi lòng mừng xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s