LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 286 – VÌ SAO

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
286
VÌ SAO

Vì sao chúng mình
Không còn chung bước
Khi biết đôi mình
Vẫn còn thương nhau
Nhìn nhau
Không nói nên lời
Mà như
Đã cách xa rồi
Có phải tại em
Về Nguồn không anh
Nên anh lỗi hẹn
Hẹn rồi không đến
Để em ngậm ngùi
Giọt lệ rơi
Có lẽ tại anh
Anh nghĩ chưa thông
Tưởng rằng
Em đã bỏ anh
Nên anh
Không đến nơi hẹn
Để em chờ
Để em đợi
Trông đứng trông ngồi
Trông mõi mòn
Ngồi ngóng trông hoài
Buồn biết bao
Nay ta biết được
Nỗi lòng của nhau
Của người đang yêu
Về Nguồn
Càng thêm gắng bó
Nên anh
Đã hết buồn hiu
Những đêm
Mình vắng nhau
Em nhớ anh
Tìm trong giấc mộng
Những nỗi buồn
Lại thêm ngơ ngẩng
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
***
Vì sao chúng mình
Không còn chung bước
Khi biết đôi mình
Vẫn còn thương nhau
Nhìn nhau
Không nói nên lời
Mà như
Đã cách xa rồi
Có phải tại em
Về Nguồn không anh
Nên anh lỗi hẹn
Hẹn rồi không đến
Để em ngậm ngùi
Giọt lệ rơi
Có lẽ tại anh
Anh nghĩ chưa thông
Tưởng rằng
Em đã bỏ anh
Nên anh
Không đến nơi hẹn
Để em chờ
Để em đợi
Trông đứng trông ngồi
Trông mõi mòn
Ngồi ngóng trông hoài
Buồn biết bao
Nay ta biết được
Nỗi lòng của nhau
Của người đang yêu
Về Nguồn
Càng thêm gắng bó
Nên anh
Đã hết buồn hiu
Những đêm
Mình vắng nhau
Em nhớ anh
Tìm trong giấc mộng
Những nỗi buồn
Lại thêm ngơ ngẩng
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
***
Em ơi
Anh về Nguồn
Cho em hết giận
Cho em hết hờn
Không còn nỗi buồn
Yêu nhau
Mãi mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Chia cách đôi ta
Nơi Cội Nguồn
Hạnh phúc nở hoa
Tình yêu mãi đẹp
Chung nhau đường trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s