THƯỢNG NGƠN THÁNH ĐỨC

THƯỢNG NGƠN THÁNH ĐỨC

Thượng ngơn tuyển chọn hiền tài
Giúp dân giúp nước sau nầy ấm no
Sống đời cuộc sống Thần Tiên
Thái bình thịnh trị vững yên cõi bờ
Gươm trời Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho Ma Quỷ không còn tiêu tan
Sống đời cuộc sống vàng son
Năm châu bốn bể danh vang Tiên Rồng
Tứ linh quần hội phụng chầu
Long Hoa đại cáo đất trời đổi thay
An vui hạnh phúc tự do
Không còn những cảnh điêu linh điêu tàn
Ấm no, no ấm mọi nhà
Non sông đất nước an lành muôn thu
Thiên đàng tại thế trần gian
Hồng ân Thánh Đức nước non xuân trời
Thượng ngơn Thánh Đức mở màng
Chính là thời đại lọc lừa hiền nhân
Về trời sống mãi an vui
Vĩnh hằng cuộc sống mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s