LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 263 – XUÂN ĐỔI MỚI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
263
XUÂN ĐỔI MỚI

Xuân đã về
Trên quê hương đất nước
Rộn cành đào
Bừng vũ khúc cành mai
Bắc Trung Nam
Xuân năm nầy đẹp lắm
Xuân đạo đời
Xuân sắc thắm nguồn xuân
Nước Việt Nam
Dậy anh linh truyền thống
Tỏa sáng ngời
Trong ánh sáng Rồng Tiên
Cảnh nước non
Cảnh phồn vinh no ấm
Dậy hào hùng
Và cũng rất thiêng liêng
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
***
Xuân đã về
Trên quê hương đất nước
Rộn cành đào
Bừng vũ khúc cành mai
Bắc Trung Nam
Xuân năm nầy đẹp lắm
Xuân đạo đời
Xuân sắc thắm nguồn xuân
Nước Việt Nam
Dậy anh linh truyền thống
Tỏa sáng ngời
Trong ánh sáng Rồng Tiên
Cảnh nước non
Cảnh phồn vinh no ấm
Dậy hào hùng
Và cũng rất thiêng liêng
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
***
Ôi quê hương
Một mùa xuân đổi mới
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ đa nguyên
Ánh xuân sang
Xuân tràn đầy sức sống
Xuân hòa bình
Xuân phơi phới niềm tin
Rộn bình minh
Với bầy đàn chim én
Dệt mộng đời
Trong cuộc sống ước mơ
Đàn chim Việt
Bay khắp cùng quả đất
Gieo niềm tin
Trong cuộc sống tươi xanh
Mùa xuân nầy
Hơn bao mùa xuân khác
Xuân hạnh phúc âu ca
Xuân bình đẳng ấm no
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
Một mùa xuân
Hàng nghìn năm mới có
Xuân đại đồng
Xuân nhân quyền
Xuân dân chủ nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s