LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 254 – NỖI BUỒN QUÊ HƯƠNG

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
254
NỖI BUỒN
QUÊ HƯƠNG

Đất trời buồn
Cuộc chiến quê hương
Non nước buồn
Súng đạn triền miên
Nhà tan ngói đổ
Ruộng đồng hoang bỏ
Quê buồn
Lũy tre ủ rũ
Cuộc sống buồn
Lìa xa nhà cửa
Đời u buồn
Sanh tử biệt ly
Màu chiến tranh
Từng đêm
Nghe súng nổ
Đầy sợ hãi lo âu
Kẻ mất người còn
Lắm thương đau
Sống ngày nay
Không biết được ngày mai
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho quê hương, được vui
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho non nước, bình an
Màu yêu thương
Trổi dạy khắp nước non
Niềm hân hoan
Không còn nghe tiếng súng
Vươn mình
Trong nắng ấm ban mai
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
***
Đất trời buồn
Cuộc chiến quê hương
Non nước buồn
Súng đạn triền miên
Nhà tan ngói đổ
Ruộng đồng hoang bỏ
Quê buồn
Lũy tre ủ rũ
Cuộc sống buồn
Lìa xa nhà cửa
Đời u buồn
Sanh tử biệt ly
Màu chiến tranh
Từng đêm
Nghe súng nổ
Đầy sợ hãi lo âu
Kẻ mất người còn
Lắm thương đau
Sống ngày nay
Không biết được ngày mai
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho quê hương, được vui
Hãy chấm dứt, chiến tranh
Cho non nước, bình an
Màu yêu thương
Trổi dạy khắp nước non
Niềm hân hoan
Không còn nghe tiếng súng
Vươn mình
Trong nắng ấm ban mai
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
***
Những chiến công
Không phải là chiến tranh
Mà là xây dựng
Tự Do Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Đất trời bừng lên
Màu quê hương đổi mới
Non nước vui
Giàu lên phơi phới
Ruộng đồng xanh tốt
Phố thị mọc lên
Cửa nhà san sát
Lầu cao chót vót
Giởn nắng chơi mưa
Lũy tre
Vui đùa trong gió
Cuộc sống thanh bình
Vì không còn
Đổ nát chiến tranh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s