LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 252 – VỀ ĐI THÔI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
252
VỀ ĐI THÔI

Ta về với
Cội Nguồn Dân Tộc
Cho Việt Nam
Tươi đẹp từ đây
Rồng Tiên
Phất phới tung bay
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Về đi thôi
Những người con Trời
Dựng xây nước Việt
Đời đời ấm no
Về đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên lẫy lừng
Về đi thôi
Ca ngợi Vua Hùng
Kế thừa di chí
Dắt dìu nhân sinh
Về Nguồn đi
Cho gió lặng sóng yên
Không còn chinh chiến
Điêu linh cơ hàn
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
***
Ta về với
Cội Nguồn Dân Tộc
Cho Việt Nam
Tươi đẹp từ đây
Rồng Tiên
Phất phới tung bay
Khắp cùng trái đất
Năm châu địa cầu
Về đi thôi
Những người con Trời
Dựng xây nước Việt
Đời đời ấm no
Về đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên lẫy lừng
Về đi thôi
Ca ngợi Vua Hùng
Kế thừa di chí
Dắt dìu nhân sinh
Về Nguồn đi
Cho gió lặng sóng yên
Không còn chinh chiến
Điêu linh cơ hàn
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
***
Về đi thôi
Cha Ông đang chờ
Chốn trường thi
Sắp sửa tan trường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trần gian cõi tạm
Có gì bận tâm
Về đi thôi
Trở lại cõi trời
Làm lại cuộc đời
Dựng xây đất nước
Sáng ngời muôn thu
Về Nguồn đi thôi
Con cháu Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s