LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 240 – TÌNH YÊU CỦA THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
240
TÌNH YÊU
CỦA THẦY

Tình thầy
Yêu chúng con
Bao la biển cả
Đại dương
Tình thầy
Yêu chúng con
Như rừng núi
Yêu màu xanh
Trời cao đất rộng
Mênh mông
Tình Thầy
Tình Thầy
Yêu chúng con
Như mẹ hiền
Trọn đời vì con
Lo cho chúng con
Bình yên cuộc sống
No cơm ấm áo
Sánh vai cùng
Thế giới bạn bè
Cả đời Thầy
Cũng vì con cháu
Truyền trao chân lý
Sợ chúng con
Mất nước
Đi vào nô lệ
Nên Thầy
Đã quên đời minh
Luyện thành
Bảy thiên kiếm báu
Văn, thơ, kinh, sử
Triết, truyện, thánh ca
Để chúng con
Xông pha trảm xà
Trừ yêu diệt quỷ
Đem lại công bằng
Bình đẳng nhân quyền
Dân chủ văn minh
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc
Thầy sợ chúng con
Sa chân địa phủ
Nên chỉ rõ
Cửa ngõ thiên đàng
Chính là Lương Tâm
Thầy thương chúng con
Đi vào sanh tử
Thầy chỉ đường về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Quy Tổ nhận Tông
Ra khỏi sanh tử
Trở lại
Thiên đàng bình yên
Chúng con nay
Trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Đều nhờ ơn Thầy
Truyền trao ThiênÝ
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
***
Tình thầy
Yêu chúng con
Bao la biển cả
Đại dương
Tình thầy
Yêu chúng con
Như rừng núi
Yêu màu xanh
Trời cao đất rộng
Mênh mông
Tình Thầy
Tình Thầy
Yêu chúng con
Như mẹ hiền
Trọn đời vì con
Lo cho chúng con
Bình yên cuộc sống
No cơm ấm áo
Sánh vai cùng
Thế giới bạn bè
Cả đời Thầy
Cũng vì con cháu
Truyền trao chân lý
Sợ chúng con
Mất nước
Đi vào nô lệ
Nên Thầy
Đã quên đời minh
Luyện thành
Bảy thiên kiếm báu
Văn, thơ, kinh, sử
Triết, truyện, thánh ca
Để chúng con
Xông pha trảm xà
Trừ yêu diệt quỷ
Đem lại công bằng
Bình đẳng nhân quyền
Dân chủ văn minh
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc
Thầy sợ chúng con
Sa chân địa phủ
Nên chỉ rõ
Cửa ngõ thiên đàng
Chính là Lương Tâm
Thầy thương chúng con
Đi vào sanh tử
Thầy chỉ đường về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Quy Tổ nhận Tông
Ra khỏi sanh tử
Trở lại
Thiên đàng bình yên
Chúng con nay
Trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Đều nhờ ơn Thầy
Truyền trao ThiênÝ
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
***
Đường trần
Chúng con đi
Không còn bao nguy hiểm
Nhờ có bảy
Gươm thiên trí huệ
Thầy trao
Chúng con chung bước
Hết lo sợ gì
Càng gian nan
Càng thêm khí phách
Càng ngăn sông cách núi
Càng thêm kiên cường
Chúng con yên tâm
Vững dạ
Trên con đường
Giữ vững Tổ Quốc
Giang san
Chúng con nguyện
Một đời
Yêu mến người mà thôi
Mong sao nhân loài
Tìm tình yêu
Trong mối tình
Của Thầy
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
Người Thầy
Trần gian, thiên đàng, địa phủ
Người Thầy
Thầy nhân loại và chư thiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s