LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 235 – TẠ ƠN THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
235
TẠ ƠN THẦY

Thắp nén nhang lòng
Muôn vàng tạ ơn
Công đức của Thầy
Thầy là ánh sáng
Đem về hơi ấm
Thầy là ngọn đuốc
Soi đường con đi
Thầy là Cha Lành
Cứu vớt con thơ
Thầy là nhân từ
Thương hết muôn loài
Nhân loại thế gian
Suốt cả cuộc đời
Vì nước vì dân
Vì nhân loại
Năm màu da anh em
Ngày đêm
Làm nên những
Hạt ngọc báu châu
Nuôi dưỡng hồn linh
Giải trừ tăm tối
Đang chìm trong
Bể khổ
Nhất là non nước
Sắp rơi vào tay
Ngoại xâm
Đi vào nô lệ
Đớn đau tối tăm
Thầy vì thế nhân
Nhưng nào được yên
Khốn khổ vô cùng
Biết bao tai ương
Dập dồn
Suốt mấy chục
Năm trời
Nhưng Thầy vẫn
Gồng mình chịu đựng
Không than một lời
Âm thầm lặng lẽ
Viết kinh
Lấp đường địa ngục
Mở cửa thiên đàng
Trao cho kiếm huệ
Biển trời xông pha
Vượt qua
Sanh tử vượt qua
Dứt trừ sa đọa
Vượt qua bể trần
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Ném mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Vời Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
***
Thắp nén nhang lòng
Muôn vàng tạ ơn
Công đức của Thầy
Thầy là ánh sáng
Đem về hơi ấm
Thầy là ngọn đuốc
Soi đường con đi
Thầy là Cha Lành
Cứu vớt con thơ
Thầy là nhân từ
Thương hết muôn loài
Nhân loại thế gian
Suốt cả cuộc đời
Vì nước vì dân
Vì nhân loại
Năm màu da anh em
Ngày đêm
Làm nên những
Hạt ngọc báu châu
Nuôi dưỡng hồn linh
Giải trừ tăm tối
Đang chìm trong
Bể khổ
Nhất là non nước
Sắp rơi vào tay
Ngoại xâm
Đi vào nô lệ
Đớn đau tối tăm
Thầy vì thế nhân
Nhưng nào được yên
Khốn khổ vô cùng
Biết bao tai ương
Dập dồn
Suốt mấy chục
Năm trời
Nhưng Thầy vẫn
Gồng mình chịu đựng
Không than một lời
Âm thầm lặng lẽ
Viết kinh
Lấp đường địa ngục
Mở cửa thiên đàng
Trao cho kiếm huệ
Biển trời xông pha
Vượt qua
Sanh tử vượt qua
Dứt trừ sa đọa
Vượt qua bể trần
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Ném mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Với Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
***
Thầy Tổ là người
Dẫn đường
Ném mật nằm gai
Đi trong bão tố
Đất trời phong ba
Sống một ngày
Chỉ biết một ngày
Tai nạn đã qua
Không phải dễ
Làm ra những hạt ngọc
Phải trả giá
Sấm sét can qua
Công dựng nước
Cháu con chưa trả
Nay còn thêm
Để lại kho kinh
Đưa dân tộc
Rồng Tiên
Bước lên
Tầm cao mới
Ai cũng làm chủ
Con đường về trời
Cửa ngõ thiên đàng
Đâu phải xa vời
Mà chính là
Cửa ngõ Lương Tâm.
Ra khỏi sanh tử
Đâu là xa lắm
Mà chỉ trở về
Với Chân Tánh Chân Tâm
Nhang lòng chúng con
Dâng lên Thầy Tổ
Cháy mãi ức vạn năm
Thơm ngát
Không bao giờ phai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s