LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 231 – ĐÔI LỜI TÂM SỰ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
231
ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Tôi có người anh
Vào nền Quốc Đạo
Ra sức ngược xuôi
Cứu người tận độ
Nên ít hẹn hò
Nói chuyện cùng nhau
Nơi nền Quốc Đạo
Bận rộn
Anh còn nhớ đến
Em không
Hay chỉ mình em
Là nhớ là thương
Thương người anh
Luôn vì
Đất nước quê hương
Yêu quá là yêu
Người anh cứu thế
Độ nhân
Nơi ấy, anh có buồn
Vì nghe
Giá lạnh mùa đông
Nhớ hôm nào
Hai chúng ta
Trên đường về
Gặp cảnh mưa chiều
Ước đẫm cùng nhau
Nhưng lòng vẫn vui
Chẳng lạnh tí nào
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
***
Tôi có người anh
Vào nền Quốc Đạo
Ra sức ngược xuôi
Cứu người tận độ
Nên ít hẹn hò
Nói chuyện cùng nhau
Nơi nền Quốc Đạo
Bận rộn
Anh còn nhớ đến
Em không
Hay chỉ mình em
Là nhớ là thương
Thương người anh
Luôn vì
Đất nước quê hương
Yêu quá là yêu
Người anh cứu thế
Độ nhân
Nơi ấy, anh có buồn
Vì nghe
Giá lạnh mùa đông
Nhớ hôm nào
Hai chúng ta
Trên đường về
Gặp cảnh mưa chiều
Ước đẩm cùng nhau
Nhưng lòng vẫn vui
Chẳng lạnh tí nào
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
***
Em thường đọc
Thơ anh
Trong những ngày mưa
Em không trách anh
Ít gặp nhau
Vì nước non
Còn nhiều thương đau
Khốn khổ
Bên bờ vực thẳm
Nô lệ sát chân
Ôi nghìn năm
Lệ thấm nước non
Ôi trăm năm
Đầu cúi lưng khom
Ôi ba mươi năm
Tan nát thịt da
Con người thời nay
Lương Tâm bỏ rơi
Khó mà trở lại
Quê hương cõi trời
Anh thường nói rằng
Hạnh phúc đôi ta
Cũng chính là
Hạnh phúc mọi người
Tình yêu
Thật đậm đà
Khi đất nước
Rực rỡ ngàn hoa
Khi cháu con
Trở về Nguồn Cội Ông Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s