LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 229 – AI CŨNG THẾ

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
229
AI CŨNG THẾ

Sống xa
Cội Nguồn
Muôn kiếp
Nhận khổ sầu
Gian nan đày đọa
Luân hồi khổ đau
Lương Tâm khó thấy
Nghìn trùng cách xa
Bao luỵ phiền
Đeo theo mãi
Thân không chút
An nhàn
Mỗi kiếp đời
Đi qua
Mỗi kiếp đời
Khốn khổ
Lạc lỏng chơi vơi
Mãi lao theo
Sanh Tử
Nào dừng lại
Được đâu
Bến không thấy
Thuyền mãi lạc
Ngoài khơi
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Mỗi kiếp đời trần
Khốn khó gian nan
Nguồn không còn
Phước phần khô cạn
Phải đi vay mượn
Khắp chốn khắp nơi
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Sống xa
Cội Nguồn
Muôn kiếp
Nhận khổ sầu
Gian nan đày đọa
Luân hồi khổ đau
Lương Tâm khó thấy
Nghìn trùng cách xa
Bao luỵ phiền
Đeo theo mãi
Thân không chút
An nhàng
Mỗi kiếp đời
Đi qua
Mỗi kiếp đời
Khốn khổ
Lạc lỏng chơi vơi
Mãi lao theo
Sanh Tử
Nào dừng lại
Được đâu
Bến không thấy
Thuyền mãi lạc
Ngoài khơi
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Mỗi kiếp đời trần
Khốn khó gian nan
Nguồn không còn
Phước phần khô cạn
Phải đi vay mượn
Khắp chốn khắp nơi
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Hãy từ bỏ
Lạc loài bơ vơ
Hãy tỉnh giấc
Tìm về Cội Gốc
Như con có Cha
Cuộc đời xanh tốt
Như con có Mẹ
Cuộc đời nở hoa
Làm chủ tử sanh
Làm chủ cái Ta
Làm chủ Lương Tâm
Mãn trần siêu sanh
Về trời hưởng phước
Chấm dứt tử sanh
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s