LONG HOA THI TẬP – CA NHẠC – 228 – VỀ ĐI VỀ NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
228
VỀ ĐI
VỀ NGUỒN

Kiếp đời
Nơi trần thế
Kiếp người
Gian nan cơ hàn
Đường trần
Lắm phủ phàn
Bao đắng cay
Những trái ngang
Lỵ phiền
Đau khổ con tim
Đời phù du
Mãi lao vào
Phù phiếm
Không hay mình
Lạc lối
Cảnh trần giả dối
Có đó rồi không
Luôn mãi chạy theo
Bắt bóng
Bóng vô thường
Luôn để lại khổ đau
Khi mãn trần
Có mang theo
Được gì đâu
Thứ theo ta
Là quả nghệp
Ăn sâu
Đường danh lợi
Như mây tựa khói
Đường phù phiếm
Như khói tựa mây
Thế gian bể khổ
Không chỉ riêng ai
Mà tất cả đều khổ
Lênh đênh cuộc trần
Hãy về Nguồn
Lên bờ chánh giác
Đi trong giác ngộ
Trở về thiên tiên
Về Nguồn
Biến mình thành
Hoa sen
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Niệm Cha Trời
Quy Tổ nhận Tông
Sẽ an nhiên
Dù ở trần gian
Thiên đàng
Đã hiện nơi tâm
Chính mình
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn trần về đến
Quê hương cõi trời
***
Kiếp đời
Nơi trần thế
Kiếp người
Gian nan cơ hàn
Đường trần
Lắm phủ phàn
Bao đắng cay
Những trái ngang
Lỵ phiền
Đau khổ con tim
Đời phù du
Mãi lao vào
Phù phiếm
Không hay mình
Lạc lối
Cảnh trần giả dối
Có đó rồi không
Luôn mãi chạy theo
Bắt bóng
Bóng vô thường
Luôn để lại khổ đau
Khi mãn trần
Có mang theo
Được gì đâu
Thứ theo ta
Là quả nghệp
Ăn sâu
Đường danh lợi
Như mây tựa khói
Đường phù phiếm
Như khói tựa mây
Thế gian bể khổ
Không chỉ riêng ai
Mà tất cả đều khổ
Lênh đênh cuộc trần
Hãy về Nguồn
Lên bờ chánh giác
Đi trong giác ngộ
Trở về thiên tiên
Về Nguồn
Biến mình thành
Hoa sen
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Niệm Cha Trời
Quy Tổ nhận Tông
Sẽ an nhiên
Dù ở trần gian
Thiên đàng
Đã hiện nơi tâm
Chính mình
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn Trần về đến
Quê hương cõi trời
***
Về đi
Về Cội về Nguồn
Tìm nơi chỗ tựa
Đường trần vượt qua
Mãn trần về đền
Quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s