LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 226 -THIÊN GIỚI VÀ TRẦN GIAN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
226
THIÊN GIỚI
VÀ TRẦN GIAN

Quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Đất toàn châu báu
Vàng bạc kim cương
Trân châu,
Lưu ly, pha lê mã não
Kỳ trâm dị bảo
Hào quang sáng chói
Muôn màu muôn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Lầu đài cung điện
Xa gần điệp trùng
Kỳ quan bảo tháp
Cao thấp ngút trời
Các cung các cõi
Phố xá thiên thành
Kiến trúc Lộng lẫy
Cấu trúc nguy nga
Muôn đạo hào quang
Tỏa lên không ngớt
Muôn màu vạn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Đường Lộ xa gần
Dọc ngang khắp chỗ
Bàn cờ phố ở
Rộn rịp chư thiên
Nối liền khắp nơi
Liên thông khắp chốn
Đường sá
Toàn bằng bảy báu
Rực rỡ làm sao
Ngoại cung
Cảnh giới non tiên
Trập trùng hùng vĩ
Thác nước đèo mây
Suối reo thành nhạc
Mây trời ngũ sắc
Phụng múa rồng bay
Hoa quả lung linh
Chim trời ca hát
Gió tiên dịu mát
Dẫn lối đưa hương
Thơm ngát núi tiên
Thanh bình êm ả
Tự do nhàn nhã
Không chút lo âu
Chẳng chút buồn rầu
Không có hận thù
Không có ngục tù
Không có giàu nghèo
Ai cũng như ai
Sống theo Thiên Ý
Thiên Quyền Nhân Chủ
Sống theo Lương Tâm
Tôn trọng lẫn nhau
Và nơi đó
Không có người đau
Không có người chết
Không có cảnh
Chia ly
Sống mãi vĩnh hằng
Vui chơi quanh năm
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Không như trần gian
Là nơi bể khổ
Phong tai gió bão
Động đất, núi lửa
Mưa nắng thất thường
Làm cho con người
Thấy đó mất đó
Đang giàu thành nghèo
Đang an vui
Trở thành khốn khổ
Cuộc đời trần gian
Đâu có bao lâu
Bóng câu cửa sổ
Không thiện lành
Thời sa nơi
Địa Phủ
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
***
Quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Đất toàn châu báu
Vàng bạc kim cương
Trân châu,
Lưu ly, pha lê mã não
Kỳ trâm dị bảo
Hào quang sáng chói
Muôn màu muôn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Lầu đài cung điện
Xa gần điệp trùng
Kỳ quan bảo tháp
Cao thấp ngút trời
Các cung các cõi
Phố xá thiên thành
Kiến trúc Lộng lẫy
Cấu trúc nguy nga
Muôn đạo hào quang
Tỏa lên không ngớt
Muôn màu vạn sắc
Đẹp lạ đẹp lùng
Đường Lộ xa gần
Dọc ngang khắp chỗ
Bàn cờ phố ở
Rộn rịp chư thiên
Nối liền khắp nơi
Liên thông khắp chốn
Đường sá
Toàn bằng bảy báu
Rực rỡ làm sao
Ngoại cung
Cảnh giới non tiên
Trập trùng hùng vĩ
Thác nước đèo mây
Suối reo thành nhạc
Mây trời ngũ sắc
Phụng múa rồng bay
Hoa quả lung linh
Chim trời ca hát
Gió tiên dịu mát
Dẫn lối đưa hương
Thơm ngát núi tiên
Thanh bình êm ả
Tự do nhàn nhã
Không chút lo âu
Chẳng chút buồn rầu
Không có hận thù
Không có ngục tù
Không có giàu nghèo
Ai cũng như ai
Sống theo Thiên Ý
Thiên Quyền Nhân Chủ
Sống theo Lương Tâm
Tôn trọng lẫn nhau
Và nơi đó
Không có người đau
Không có người chết
Không có cảnh
Chia ly
Sống mãi vĩnh hằng
Vui chơi quanh năm
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Không như trần gian
Là nơi bể khổ
Phong tai gió bão
Động đất, núi lửa
Mưa nắng thất thường
Làm cho con người
Thấy đó mất đó
Đang giàu thành nghèo
Đang an vui
Trở thành khốn khổ
Cuộc đời trần gian
Đâu có bao lâu
Bóng câu cửa sổ
Không thiện lành
Thời sa nơi
Địa Phủ
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
***
Hãy về Nguồn
Trang trải tình thương
Giúp đỡ nhau
Cuộc sống mưu sanh
Không còn chiến tranh
Lên bờ chánh giác
Sống theo Hiến Pháp
Luật Pháp, Đạo Pháp
Vào cửa Lương Tâm
Trở lại thiên đàng
Quê hương cõi trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s