LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 162 – ĐÔNG TÂY MỘT NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
162
ĐÔNG TÂY
MỘT NGUỒN

Cùng một Cội
Cùng một Nguồn
Hai đứa ở
Hai đầu xa thẳm
Người phương đông
Người phương tây
Cách nhau
Nửa vòng trái đất
Cùng truyền giáo
Tháng ngày đẹp lắm
Anh và em
Xích lại gần nhau
Nơi phương tây
Nhờ qua Facebook
Em có thấy
Ánh mặt trời lên
Nơi phương đông
Nhờ qua Facebook
Anh có thấy
Ánh hoàng hôn lịm tắt
Anh truyền kinh
Em truyền giáo
Cùng cho đi chân lý
Để nuôi sống hồn linh
Thương bên tây
Người em
Suốt ngày bận rộn
Chăm từng hạt ngọc
Thiên Ý Trời Cha
Biết bao khổ cực
Quên đi tuổi xuân
Đêm khuya rồi
Em có thấy mệt không
Em thương anh
Đang là mùa đông
Lạnh rét lắm không
Anh nên mặt áo ấm
Nhờ qua Facebook
Nữa vòng trái đất
Như gần trước mắt
Vơi đi
Nổi thương nổi nhớ
Trên đường chung lối
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gỡi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta, Tây và Đông
***
Cùng một Cội
Cùng một Nguồn
Hai đứa ở
Hai đầu xa thẳm
Người phương đông
Người phương tây
Cách nhau
Nửa vòng trái đất
Cùng truyền giáo
Tháng ngày đẹp lắm
Anh và em
Xích lại gần nhau
Nơi phương tây
Nhờ qua Facebook
Em có thấy
Ánh mặt trời lên
Nơi phương đông
Nhờ qua Facebook
Anh có thấy
Ánh hoàng hôn lịm tắt
Anh truyền kinh
Em truyền giáo
Cùng cho đi chân lý
Để nuôi sống hồn linh
Thương bên tây
Người em
Suốt ngày bận rộn
Chăm từng hạt ngọc
Thiên Ý Trời Cha
Biết bao khổ cực
Quên đi tuổi xuân
Đêm khuya rồi
Em có thấy mệt không
Em thương anh
Đang là mùa đông
Lạnh rét lắm không
Anh nên mặt áo ấm
Nhờ qua Facebook
Nữa vòng trái đất
Như gần trước mắt
Vơi đi
Nổi thương nổi nhớ
Trên đường chung lối
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gởi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta Tây và Đông
***
Có ngày
Hai ta gặp lại nhau
Trời đổ cơn mưa
Bên em cũng buồn lắm
Để xua đi trống vắng
Em gởi quà cho anh
Những công lao truyền giáo
Gian khổ suốt mấy năm
Anh nhìn em rực rỡ
Ánh môi hồng
Tô điểm đời xuân
Anh nhớ đến em
Từ những dòng thơ phát mới
Để cho đời
Rực rỡ ánh tương lai
Từ nơi anh
Tỏa lên bao ánh sáng
Lời chân lý vô tận
Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông
Đẹp mãi hai Ta Tây và Đông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s