LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 115 – ĐẸP TỰA BÀI THƠ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
115
ĐẸP TỰA BÀI THƠ

Nàng ở chân trời
Tôi nơi góc bể
Tình yêu nẩy nở
Đẹp tựa bài thơ
Cách trở xa xôi
Nhưng rất gần nhau
Nhịp cầu Facebook
Giữa đêm khuya
Thỏ thẻ tâm tình
Chưa biết một lần
Chỉ mới gặp nhau
Và giây phút ấy
Lo lắng làm sao
Tình yêu đầu đời
Thường là
Tình bạc như vôi
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẩng ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
***
Nàng ở chân trời
Tôi nơi góc bể
Tình yêu nẩy nở
Đẹp tựa bài thơ
Cách trở xa xôi
Nhưng rất gần nhau
Nhịp cầu Facebook
Giữa đêm khuya
Thỏ thẻ tâm tình
Chưa biết một lần
Chỉ mới gặp nhau
Và giây phút ấy
Lo lắng làm sao
Tình yêu đầu đời
Thường là
Tình bạc như vôi
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẩng ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
***
Thật bất ngờ
Tình yêu đợi chờ
Như đã từ lâu
Bồi hồi ngẫn ngơ
Hướng nẻo đêm sâu
Chung một con đường
Nguồn Cội con thuyền
Bén rễ tình yêu
Bốc cháy rất mau
Con chim tìm bạn
Đã tìm thấy nhau
Niềm thương mến ấy
Kiếp trước
Nối liền kiếp sau
Chuyện từ một đêm
Đẹp tựa bài thơ
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
Giờ tôi đã bên nhau
Bên đàn con yêu thương
Giữa cuộc đời trần gian
Trên bước đường chung đôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s