LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 100 – NHỚ QUÊ THIÊN ĐÀNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
100
NHỚ QUÊ THIÊN ĐÀNG

Nơi trần gian
Thiên đàng cách trở
Giọt nhớ nào
Rụng vỡ chiều sương
Trần gian
Một kiếp tha phương
Nhớ miền thiên giới
Nhớ quê thiên đàng
Kiếp xuống trần
Làm người trần tục
Kiếp gian nan
Khổ cực trăm bề
Đâu như
Thiên giới quê nhà
Sống trong châu báu
Ngọc ngà yên vui
Đời trần thế
Trò chơi mộng ảo
Cảnh tuồng đời
Sương gửi khói mây
Dã tràng
Xe cát biển đông
Luống đời công cốc
Đổ sông luống đời
Chợ tan dần
Còn ngồi cho đó
Trường sắp tan
Ngơ ngác mà chi
Con đường
Trở lại quê tiên
Cội Nguồn ta đó
Mau lên về Nguồn
Chốn trường đời
Cũng đà mãn khóa
Trống tan trường
Dội dã khua vang
Hãy mau
Trở lại Thiên Bang
Thuyền Nguồn đợi sẵn
Mau lên Thuyền Nguồn
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
***
Đời trần thế
Trò chơi mộng ảo
Cảnh tuồng đời
Sương gửi khói mây
Dã tràng
Xe cát biển đông
Luống đời công cốc
Đổ sông luống đời
Chợ tan dần
Còn ngồi cho đó
Trường sắp tan
Ngơ ngác mà chi
Con đường
Trở lại quê tiên
Cội Nguồn ta đó
Mau lên về Nguồn
Chốn trường đời
Cũng đà mãn khóa
Trống tan trường
Dội dã khua vang
Hãy mau
Trở lại Thiên Bang
Thuyền Nguồn đợi sẵn
Mau lên Thuyền Nguồn
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
***
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời kết thúc
Chợ đời đông đúc
Cũng sắp tan dần
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
Mau mau
Trở lại thiên đàng
Luyến chi cõi tạm
Thế gian chợ đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s