LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 24 – MỘT TÌNH YÊU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
24
MỘT TÌNH YÊU

Một tình yêu
Sáng ngời tỏa sáng
Nghe trong tâm
Dậy sóng yêu đời
Nỗi vui mừng
Tràn ngập biển trời
Khắp nước non
Trổi dậy mùa xuân
Một niềm tin
Tràn đầy sức sống
Giống Rồng Tiên
Phơi phới đi lên
Khắp nước non
Chuyển thay áo mới
Nước Việt Nam
Xinh xắn biết bao
Ánh Lạc Hồng
Dậy đất trời
Khắp thế giới năm châu
Bọc Âu Cơ
Đại đồng anh em
Xin nhau đừng
Bỏ Cội quên Nguồn
Gây chiến tranh
Tan nát đau thương
Xin nhau đừng
Phân biệt rẽ chia
Mãi hại nhau
Tan nát điêu linh
Cuộc đời trần
Giả tạm mà thôi
Hãy cùng nhau
Nắm lấy bàn tay
Cùng dựng xây
Thế giới đẹp xinh
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
***
Bọc Âu Cơ
Đại đồng anh em
Xin nhau đừng
Bỏ Cội quên Nguồn
Gây chiến tranh
Tan nát đau thương
Xin nhau đừng
Phân biệt rẽ chia
Mãi hại nhau
Tan nát điêu linh
Cuộc đời trần
Giả tạm mà thôi
Hãy cùng nhau
Nắm lấy bàn tay
Cùng dựng xây
Thế giới đẹp xinh
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
***
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
Ta yêu người
Người yêu mình
Cuộc sống hòa bình
Cuộc sống thần tiên
Ta thương nhau
Dệt mộng mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s