LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC 241- TÌNH ĐỒNG BÀO

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
241

TÌNH ĐỒNG BÀO

Tình
Đồng Bào anh em
Bao la
Cao vút trời xanh
Tình
Đồng Bào anh em
Dạt dào
Như biển cả
Mênh mông
Tình
Đồng Bào anh em
Mấy nghìn năm
Gắng bó
Keo sơn
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Luôn có nhau
Như Bầu và Bí
Sống chung một giàn
Đoàn kết một lòng
Bảo vệ sơn hà
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Hạt muối
Cắn hai
Có nhau
Trong gian khổ
Đường trần cùng đi
Quân thù cùng chống
Bao hiểm nguy
Sống chết có nhau
Dù ngàn gian nan
Cũng không
Tan đàn xẻ nghé
Một bọc Âu Cơ
Tình yêu
Trăm trứng
Nên nghĩa Đồng Bào
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Người là
Cội Nguồn
Dân tộc Việt Nam
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum sê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắng bó keo sơn
***
Tình
Đồng Bào anh em
Bao la
Cao vút trời xanh
Tình
Đồng Bào anh em
Dạt dào
Như biển cả
Mênh mông
Tình
Đồng Bào anh em
Mấy nghìn năm
Gắng bó
Keo sơn
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Luôn có nhau
Như Bầu và Bí
Sống chung một giàng
Đoàn kết một lòng
Bảo vệ sơn hà
Có phước cùng hưởng
Có họa cùng chia
Hạt muối
Cắn hai
Có nhau
Trong gian khổ
Đường trần cùng đi
Quân thù cùng chống
Bao hiểm nguy
Sống chết có nhau
Dù ngàn gian nan
Cũng không
Tan đàn xẻ nghé
Một bọc Âu Cơ
Tình yêu
Trăm trứng
Nên nghĩa Đồng Bào
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Vua Hùng
Người là
Cội Nguồn
Dân tộc Việt Nam
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum sê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắng bó keo sơn
***
Người là
Quả tim
Nhịp đập quê hương
Quả tim còn
Là đất nước
Việt Nam còn
Gốc còn
Cành lá sum sê
Nguồn còn
Dân, Nước,
Tràn trề ấm no
Tình Đồng Bào
Gắng bó keo sơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s