LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 238 – RỜI BỎ QUỐC TỔ VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
238
RỜI BỎ QUỐC TỔ
VIỆT NAM
SẼ ĐI VỀ ĐÂU

Rời bỏ Quốc Tổ
Việt Nam
Sẽ đi về đâu
Đi theo ngoại bang
Hay làm nô lệ
Như cánh chim
Lạc loài
Ai thương xót
Ngoại xâm ư
Ai cứu vớt
Ngoại bang ư
Dân Tộc
Không còn bến
Con thuyền
Vô định ngàn khơi
Trùng trùng
Sóng nước mông mênh
Dân Tộc
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Dân Tộc theo ai
Cho bằng
Theo Quốc Tổ
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Tương lai mịt mờ
Bước chân lạc lối
Con thuyền
Dân Tộc lênh đênh
Cây mất Gốc
Đâu còn sự sống
Nguồn mất rồi
Khô đáy dòng sông
Ôi thảm thương
Bao chiến tranh
Nồi da nấu thịt
Thân phận Việt Nam
Đời cô liêu
Biết theo ai
Giữa trần gian
Bốn biển năm châu
Rời bỏ Cội Nguồn
Là tự mình
Đi vào đường
Chông gai
Quốc Tổ về trời
Nhưng không
Rời bỏ Dân Tộc
Việt Nam
Trở lại phàm trần
Cứu con thuyền
Việt Nam
Lênh đênh biển cả
Thắp lên ngọn
Hải đăng chân lý
Để thuyền thấy bến
Trở về
Làm cái Gốc
Cho cành lá
Đang khô héo
Sống dậy tựa nương
Đơm hoa kết quả
Bình an
Mạch Nguồn
Chảy ra
Làm cho cánh đồng
Tươi xanh trở lại
Quốc Tổ ơi
Đừng rời bỏ
Chúng con
Chúng con khổ
Lắm rồi
Khi người bỏ
Về trời
Là đi vào
Cảnh tối tăm
Người trở lại
Cõi trần
Hi sinh đời mình
Trong bốn bức tường
Để lại ánh mặt trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Soi sáng cho
Dân Tộc Việt Nam
Rồng Tiên chúng con
Cả thế giới năm châu
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
***
Rời bỏ Quốc Tổ
Việt Nam
Sẽ đi về đâu
Đi theo ngoại bang
Hay làm nô lệ
Như cánh chim
Lạc loài
Ai thương xót
Ngoại xâm ư
Ai cứu vớt
Ngoại bang ư
Dân Tộc
Không còn bến
Con thuyền
Vô định ngàn khơi
Trùng trùng
Sóng nước mông mênh
Dân Tộc
Bỏ Cội bỏ Nguồn
Dân Tộc theo ai
Cho bằng
Theo Quốc Tổ
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Tương lai mịt mờ
Bước chân lạc lối
Con thuyền
Dân Tộc lênh đênh
Cây mất Gốc
Đâu còn sự sống
Nguồn mất rồi
Khô đáy dòng sông
Ôi thảm thương
Bao chiến tranh
Nồi da nấu thịt
Thân phận Việt Nam
Đời cô liêu
Biết theo ai
Giữa trần gian
Bốn biển năm châu
Rời bỏ Cội Nguồn
Là tự mình
Đi vào đường
Chông gai
Quốc Tổ về trời
Nhưng không
Rời bỏ Dân Tộc
Việt Nam
Trở lại phàm trần
Cứu con thuyền
Việt Nam
Lênh đênh biển cả
Thắp lên ngọn
Hải đăng chân lý
Để thuyền thấy bến
Trở về
Làm cái Gốc
Cho cành lá
Đang khô héo
Sống dậy tựa nương
Đơm hoa kết quả
Bình an
Mạch Nguồn
Chảy ra
Làm cho cánh đồng
Tươi xanh trở lại
Quốc Tổ ơi
Đừng rời bỏ
Chúng con
Chúng con khổ
Lắm rồi
Khi người bỏ
Về trời
Là đi vào
Cảnh tối tăm
Người trở lại
Cõi trần
Hi sinh đời mình
Trong bốn bức tường
Để lại ánh mặt trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Soi sáng cho
Dân Tộc Việt Nam
Rồng Tiên chúng con
Cả thế giới năm châu
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
***
Quốc Tổ ơi
Hãy thương chúng con
Thương nhân loại trần gian
Người thầy, người Cha
Kính yêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s