CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 7 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮC
HỒI KÝ 7
LONG HOA LƯỢC THUẬT

– Nói về Ông Đinh Hùng Chung chơn mệnh Sao Ngưu lại làm theo nguyện vọng của nhân dân, cũng chính là làm theo cơ trời Thiên Ý , việc làm hợp chủ trương chính sách Nhà nước. Nên Ông Chung được một số ban ngành Trung Ương những người có Tâm nghĩ về Cội Nguồn ủng hộ việc làm của Ông Chung. Cũng như rất yêu mến Đồng Bào Đức Phổ. Quảng Ngãi. Có tâm nghĩ về Cội Nguồn.
– Cụ thể như là Trung Tâm Trung Ương Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quốc Gia:
Kính Biếu Đồng Bào Đức Phổ, Bộ khảo cổ, Hùng Vương Dựng Nước, quý hiếm nơi Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Quốc Gia. Và còn một số ban ngành khác như. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau khi nghe trình bày giải trình của Ông Đinh Chung, cũng như xem đơn của 500 chỉ ký Đồng Bào Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi nguyện ước tôn thờ Quốc Tổ cũng như xây dựng đền thờ Hùng Vương. Phải nói là những tấm lòng hiếm thấy.
Ra công văn đề nghị địa phương, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo điều kiện cho bà con Đồng Bào Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, được tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, cũng như xây dựng đền thờ Hùng Vương, phát huy Cội Nguồn Dân Tộc. Hà Nội ngày 3/ 1/ 1998 Luật Gia Nguyễn Sỹ Lý.
– Đài truyền hình Việt Nam cũng tiếp nhận đơn nguyện vọng của Đồng Bào Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, ngày 5/ 1/ 1998. Cũng như nghe Ông Đinh Hùng Chung trình bày giải trình khôi phục Cội Nguồn, cũng như thờ phụng Quốc Tổ toàn dân, Ông Hoan Đài Truyền Hình ca ngợi không hết lời, ca ngợi Ông Đinh Hùng Chung bỏ công sức phải nói là dũng cảm trước khó khăn, và cho số điện thoại liên lạc tận tình giúp đở. Số điện thọai 048343180 Khi Đồng Bào Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi cần sự giúp đở.
– Ủy Ban Trung Ương, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam: Sau khi nhận được đơn thư của Ông Đinh Hùng Chung gửi, sau khi nghiên cứu nội dung trong đơn thư, trình bày giải trình khôi phục Cội Nguồn, cũng như thờ phụng Quốc Tổ toàn dân, nội dung vô cùng mới mẻ, đượm chất nhân văn, phải nói là mở ra hướng đi mới. Nên ban thường trực Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ra công văn số 109. ngày 3 tháng 5 năm 1999 Kính gởi văn phòng Chính Phủ, đề nghị các cơ ban ngành xem xét trả lời cho đương sự là Ông Đinh Hùng Chung, và thông báo cho Ban Thường Trực, Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết. Chánh Văn Phòng, Trần Đình Phùng.
– Sau đó Ông Đinh Hùng Chung nhận được nhiều tín hiệu tốt đẹp từ Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Ra hàng loạt công văn chỉ thị đề nghị xuống các cấp chính quyền địa phương cấp Tỉnh cấp huyện Thị Trấn Đức Phổ,
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Giám Đốc Sở Thông Tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiên cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Quý Cơ Quan đề nghị xem xét giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Ông Chủ Tịch HĐND Huyện Đức Phổ- đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến UBMT Tổ Quốc, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Trưởng Công An Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến quý cơ quan, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Giám Đốc Công An Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Quý Cơ Quan, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Ông Chủ Tịch Quảng Ngãi, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Công Văn số. 297 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 31 tháng 7, 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Đề ngày 23 tháng 6 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiên cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Ông Chủ Tịch UBND Huyện, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Ủy Ban Trung Ương
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Công Văn số. 380 KN- TC/ MTTW. Hà Nội ngày 10 tháng 9, năm 1997. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Ông Đinh Hùng Chung ở Đức Phổ. Đề ngày 10 tháng 9 năm 1997 về việc xin xây dựng khu đền thờ Tổ Hùng Vương.
Sau khi nghiêng cứu xem xét phù hợp chính sách chủ trương Nhà Nước, chúng tôi chuyển đến Ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị giúp đở. Cũng như trả lời cho đương sự, và trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết.
Chánh Văn Phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Trần Đình Phùng.
***
Ủy Ban Trung Ương
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Công Văn số. 13 / MTTW. Hà Nội ngày 14 tháng 1, năm 1998. Nội dung công văn.
Kính Gửi: Viện Sử Học Việt Nam
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã nhận được đơn thư. Bà con nhân dân Huyện Đức Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi, về việc xin xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi ( kèm theo 500 chữ ký của bà con) Sau khi đã được trình bày với Cố Vấn Phạm Văn Đồng, và đã được Cố Vấn Phạm Văn Đồng cho ý kiến ( kèm theo Văn Bản của Văn Phòng Cố Vấn Phạm Văn Đồng) Chúng tôi chuyển hồ sơ tới quý Viện xem xét và giải quyết.
Và chúng tôi đồng kính gửi
– Bộ Văn Hóa Thông Tin
– Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Nhân Văn
Lưu VP + Ban DCPL, MTTW
Chánh Văn Phòng, Trần Đình Phùng
***
Điều đáng nói ở đây, vào năm 2000 các tỉnh thành về dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Thi nhau hốt đất, múc nước về lập chỗ thờ, không có Tỉnh Thành nào được nhận lá Cờ Thần, có đề bốn chữ Hội Tụ Bốn Phương. Chỉ riêng Đức Phổ được nhận hai lá cờ Thần, đây là niềm vinh dự của quê hương Đức Phổ, Quảng Ngãi. Và Ban Đền Hùng Phú Thọ còn hứa, nếu xây xong Đền Hùng. Thời Đền Hùng Phú Thọ biếu tặng nhiều di vật khảo cổ vào thời niên đại Hùng Vương.
– Sự cấp cho Đồng Bào Huyện Đức Phổ hai lá cờ Thần có giấy tờ xác nhận như sau.
Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
– Đền Hùng ngày 14 tháng 4 năm 2000
Kính Gửi : Đồng Bào Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
– Theo nguyện vọng của Đồng Bào Huyện Đức Phổ.
Thay mặt cán bộ Ban QL KDT Đền Hùng. Xin Tặng lại cho Đồng Bào Huyện Đức Phổ, hai lá Cờ Thần được treo trong dịp Giỗ Tổ Đền Hùng,
– Năm canh thìn. 2000
– Kính chúc Đồng Bao an khang thịnh vượng.
Ban Quản Lý. Khu Di Tích Đền Hùng.
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh.
***
– Việc được các Ban Ngành Trung Ương Ủng Hộ, Đề Nghị, Cho Phép. Cũng như ban tổ chức Đền Thờ Phú Thọ ủng hộ nhiều mặt, có cả công văn đề nghị tạo điều kiện cho Đồng Bào Đức Phổ có khu di tích tưởng niệm các Vua Hùng, là một sự thành công lớn. Ông Chung đi Trung Ương mười chuyến, kéo dài hơn cả năm. Vô cùng gian nan, mang nợ mấy năm sau mới trả hết.
Nói đến giấy tờ các Ban Ngành Trung Ương đề nghị về Địa Phương giúp đở phải nói là rất nhiều, nhưng ở đây chỉ minh chứng một số ít mà thôi. Còn những giấy tờ khác không kém phần quan trọng.
– Nhưng địa phương những thành phần biến thái cửa quyền Luật Pháp Là Tao, tao là Pháp Luật muốn làm gì thời làm, không coi Ông Đinh Hùng ra gì mà còn cho Ông Đinh Hùng Chung làm bậy lên Trung Ương là vi phạm pháp luật, bày mưu tính kế hại Ông Đinh Hùng Chung. Bỏ Tù Ông Đinh Hùng Chung, ba năm với lý do gây rối trật tự. Hầu dập tắt khôi phục Cội Nguồn, cũng như phá tan nguyện vọng Đồng Bào Đức Phổ xin xây dựng Đền Thờ Hùng Vương. Viết đến đây không khỏi xót xa ngậm ngùi rơi lệ những kẻ vô ơn phủ phàn. Quốc Tổ là Quốc Tổ của họ, truyền thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước cũng là truyền thống Anh Linh của chính họ. Trung Ương thời hết lòng ủng hộ, Địa Phương những thành phần biến thái cửa quyền ra sức chống phá. Ở vào thời ấy phải nói là vô cùng thảm khóc, cho những ai hướng về Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương. Thầy Tổ giờ đây sức cũng đã yếu dần cố gắng lắm mới viết lên dòng hồi ký đau thương.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s