KHÔNG DỄ NÀO QUÊN

KHÔNG DỄ NÀO QUÊN

Em có thấy, tiếng reo hò cổ vũ
Cổ động viên, luôn truyền lửa cho nhau
Sân vận động, chật đông người kín chỗ
Tiếng reo hò, như trời long đất lở
Cùng chung nhau, truyền lửa dậy bừng lên
Một Việt Nam, tên tuổi đã làm nên
Những vinh quang, đầy tự hào chiến thắng
Em có thấy, một Việt Nam tỏa sáng
Đất anh hùng, giống Tiên Rồng bất khuất
Với bao điều, với nỗi niềm khao khác
Trăm triệu dân, cùng gắn kết quả tim
Ôi Tổ Quốc, những gì thiêng liêng nhất
Đầy tự hào, chiến thắng đã làm nên
Mãi muôn thu, không thể dễ nào quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s