CỔ VŨ TINH THẦN Seagame 31

CỔ VŨ TINH THẦN Seagame 31

Để góp phần cổ vũ đội nhà trong 40 môn thi đấu, đi đầu là môn bóng đá, quảng bá hình ảnh sức mạnh con Rồng cháu Tiên, con cháu Quốc Tổ Vua Hùng.
Hết thảy con cháu Tiên Rồng trong nước ngoài nước. Cổ vũ cầu nguyện lên Cội Nguồn Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, Quốc Tổ Hùng Vương. Hồn Thiên Dân Tộc , Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Khí Thiên Sông Núi. Ủng hộ phù trì tạo nhiều sự may mắn, áp đảo thắng lớn.
Làm cho thế giới giật mình
Khiếp kinh xâm lược khiếp hồn xâm lăng
Mỗi lần Rồng Phụng bay lên
Rền vang thế giới năm châu địa cầu
Mỗi lần xâm lược ngông cuồng
Rồng Tiên sống dạy dập vùi tả tơi
Seagame 31 đến nơi
Góp phần cổ vũ làm nên lẫy lừng
Việt Nam con cháu Vua Hùng
Việt Nam sức mạnh tinh thần Việt Nam
Trăm triệu dân cùng một chí hướng thét vang
Việt Nam, Việt Nam, vô địch vẻ vang Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s