HAI NẺO CHÁNH TÀ

HAI NẺO CHÁNH TÀ

Người ta xẻ thịt banh da
Còn ta kim chỉ vá khâu để lành
Thắm tình thắm nghĩa Đồng Bào
Nối liền mạch sống con Rồng cháu Tiên
Người ta tàn sát anh em
Còn ta vun đắp cho thêm nghĩa tình
Nối liền giọt nước mạch nguồn
Chung nhau lẽ sống chang hòa yêu thương
Người ta quên mất Cha Ông
Còn ta, ta nhớ không quên ngày nào
Uống nước ta mãi nhớ Nguồn
Ăn quả nhớ mãi đến người trồng cây
Gẫm xem ai đúng ai sai
Lương Tâm phán xét rõ phân chánh Tà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s