NẦY EM ƠI

NẦY EM ƠI

Nầy em ơi, hãy cố gắng lên
Đừng bao giờ, để mất niềm tin
Như dòng sông, không bao giờ cạn
Luôn vững vàng, nền Cội Gốc vươn lên
Luôn đối mặt, với những gì thất bại
Lòng kiên trung, luôn vượt mạnh như tên
Nầy em ơi, không gì hơn Nguồn Cội
Theo Hùng Vương, đầu đội đấng Trời Cha
Vượt vòng vây,
Bầy lũ quỷ yêu ma
Đến trường thi
Vào vận hội Long Hoa
Hạnh phúc là đây
Hãy cố lên em nhé
Rồng Tiên sãi cánh, đỉnh cao mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s