TỰ ĐEM LẠI NIỀM VUI CHO CHÍNH MÌNH

TỰ ĐEM LẠI NIỀM VUI
CHO CHÍNH MÌNH

Bản thân chúng ta tự trở về Nguồn Cội, tự tìm đến Trời Cha. Là chúng ta tự đem lại niềm vui cho chính mình. Chúng ta đến với Cha Trời Mẹ Trời, là chúng ta đi trên con đường giải thoát. Giải thoát sa đọa, giải thoát khốn khổ, giải thoát sanh tử. Cha Mẹ Trời sẽ dắt dìu chúng ta, làm cho chúng ta đi trên con đường bình yên, khai tâm mở trí, hộ độ tai qua nạn khỏi. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở về quê hương thiên giới sống an vui mãi trên các cõi trời. Bản thân ta tự trở về với Cội với Nguồn, là chúng ta tự đem lại niềm vui cho chính mình, cuộc sống hiện tại, cũng như tương lai. Có thể nói là mãi mãi an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s