VĂN LỄ THƯỢNG CỜ ĐỊA LONG QUỐC KỲ

LỄ THƯỢNG CỜ

Kính thưa:

Quốc Dân Đồng Bào, con cháu Tiên Rồng

Hôm nay ngày đại lễ thượng Cờ

Địa Long Quốc Kỳ

Một trong ba Quốc Bảo.

Kính thưa toàn thể Nhân Sĩ Trí Thức yêu nước

Lễ thượng Cờ Địa Long Quốc Kỳ Tổ Quốc

Mở ra thời đại mới, thời đại Thánh Đức, con cháu Tiên Rồng làm chủ nước non

Kính thưa toàn thể Cô, Chú, Anh, Chị, Em

Vì sao con cháu Rồng Tiên phải làm lễ thượng Cờ

Vì có Địa Long Quốc Kỳ, mới hiệu triệu Quốc Dân Đồng Bào khắp năm châu bốn biển

Để hiểu rõ về Địa Long Quốc Kỳ

Tóm lược như sau;

Địa có nghĩa là đất Long có nghĩa là Rồng. Hình đất nước chữ S Việt Nam hình Rồng gọi là Địa Long.

Quốc là tổ Quốc lá Cờ mang hình Tổ Quốc, mang hồn nước.

Kỳ kỳ là Cờ. Cờ có kỳ tung bay phất phới, khắp hành tinh lục địa Đông, Tây.

Ý nghĩa của Địa Long Quốc Kỳ mang Hồn Nước là như thế

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

———————————————-

VĂN LỄ THƯỢNG CỜ

Mừng ngày hôm nay:

Ngày Tháng Năm

Con cháu Tiên Rồng

Quốc Dân Đồng Bào

Làm lễ Thượng Cờ

Mở khai Thánh Đức

Đáp lời Sông Núi

Quy Tụ Dưới Cờ

Địa Long Quốc Kỳ

Hướng về Cội Nguồn

Dựng Dậy Hồn Thiên

Chung nhau một lòng

Dựng lại cơ đồ Ông Cha

Trên Tổ Tiên chứng giám

Dưới Nhật, Nguyệt đồng soi

Từ đây về sau, chung lòng gìn giữ

Núi mây sừng sững công Cha

Quê hương dạt dào nghĩa Mẹ

Niên Đại Phục Hưng

Cháu con Hùng Vương tiếp nối

Chống xâm lăng giữ lấy sơn hà

Bảo vệ đất trời triệu người như một

Kính cẩn nghiêng mình

Trước Cờ Địa Long Đại Việt

Theo lệnh Quốc Kỳ xả thân không tiếc

Nguyện Hiếu Trung hùng anh bất khuất

Dù cho thịt nát xương tan

Chúng con cũng quyết hi sinh vì nước vì nhà

* * *

Văn hóa cội nguồn

***Nam Mô- A Men***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s