VỀ ĐÂU, THEO AI ?

VỀ ĐÂU, THEO AI ?

Có người thường hỏi tôi rằng
Về đâu anh nhỉ, anh thời theo ai
Tôi đáp rằng;
Con cháu Việt Nam
Không theo Quốc Tổ theo ai bây giờ
Theo ai cho bằng theo người
Trọn trung trọn hiếu xinh lành biết bao
Nghĩa nhân cũng đạt đỉnh cao
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, Tiên Thần
Đến khi lìa khỏi cõi trần
Thiên Đàng trở lại quê nhà cõi tiên
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Đó là lẽ sống cháu con Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s