VỀ ĐÂU, THEO AI ?

Có người thường hỏi tôi rằng
Về đâu anh nhỉ, anh thời theo ai
Tôi đáp rằng;
Con cháu Việt Nam
Không theo Quốc Tổ theo ai bây giờ
Theo ai cho bằng theo người
Trọn trung trọn hiếu xinh lành biết bao
Nghĩa nhân cũng đạt đỉnh cao
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, Tiên Thần
Đến khi lìa khỏi cõi trần
Thiên Đàng trở lại quê nhà cõi tiên
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Đó là lẽ sống cháu con Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–