GIÁC- MÊ-1

GIÁC- MÊ

Bỏ Nguồn bỏ Cội Ông Cha
Mới nên nông nỗi, mới ra thế nầy
Kẻ chạy theo Tây,
Người chạy theo Tàu
Nồi da nấu thịt Đồng Bào anh em
Việt Nam bao cảnh gian nan
Quên Cha đất tổ, sầu tuôn ngút ngàn
Hại nhau thù hận, hận thù
Làm cho non nước, tiêu điều khốn nguy
Sài Lang, chồn, cáo, yêu, tinh
Tranh giành cấu xé, điêu linh nước nhà
Còn đâu non nước yên bình
Chỉ nghe than oán, khắp cùng nước non
Vua Hùng Quốc Tổ bỏ quên
Cha Ông xem nhẹ, chạy theo gian tà
Nước non dậy sóng phong ba
Đói nghèo khốn khổ, luôn pha bạo hành
Khốn nguy con cháu Tiên Rồng,
U minh đất nước ngập tràn họa tai
Bao giờ mới hết được đây
Nếu mà bỏ Cội theo Tây, theo Tàu
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Con chim có Tổ, con người có Tông,
Cây mà còn Gốc tốt tươi
Nước còn Nguồn Cội nước sung ngập tràn
Muốn cho đất nước yên bình
Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền ấm no
Đi theo truyền thống Ông Cha
Lo gì chẳng được vinh quang sang giàu
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Lo gì chẳng được thái bình muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s