BÌNH MINH LẠI VỀ

BÌNH MINH LẠI VỀ

Lời cầu nguyện, khắp cùng con cháu
Cội Cha Ông rõ thấu lòng dân
Quốc Tổ trở lại thế gian
Mặt Trời chân lý bình minh hiện về
Ánh vàng hồng khắp cùng nước non
Bóng u minh tan biến chẳng còn
Hào quang Văn Hóa Cội Nguồn
Phá tan tất cả yêu tà hại dân
Khắp đất trời, xuân nhân xuân nghĩa
Làm cho đời, thoát khỏi điêu linh
Đơm hoa kết quả, bình yên
Nhân Quyền Dân Chủ, ấm no sang giàu
Vua Hùng Quốc Tổ trở về
Bình minh trổi dậy đất trời Việt Nam,
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s