CHẲNG NGẠI GIAN NAN

CHẲNG NGẠI GIAN NAN
Đi theo truyền thống, của Ông Cha
Truyền thống anh linh, mãi sáng soi
Một lòng trung hiếu, theo Quốc Tổ
Chẳng ngại gian nan, tiến xông pha
Khí phách Rồng Tiên, như thác đổ
Thản nhiên chặng sợ, diệt yêu ma
Đất rộng sông dài, ngan, dọc, bước
Rừng đao, núi giáo, cũng vượt qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s