LẼ THẬT Ở ĐỜI

LẼ THẬT Ở ĐỜI
– Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn, mới đem lại thật sự hạnh phúc cho toàn dân tộc con cháu Tiên Rồng Việt Nam.
– Và cũng chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn, mới hóa giải được hận thù, đem lại sự đoàn kết cho toàn dân tộc. Sự hóa giải hận thù, có nghĩa là vượt qua hận thù không còn hận thù nữa, vì nhận thức được hận thù không đem lại lợi ích cho đất nước, nhất là tai họa đen tối cuộc sống tương lai chỉ là nhà tù và sự đổ nát.
– Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là giai đoạn thời thế, sẽ phai mờ lần theo thời gian khi dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã trở về với Cội với Nguồn cùng nhau xây dựng lại quê hương đất nước.

Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn, Truyền Thống anh linh dựng nước giữ nước, Quốc Tổ là muôn năm.
– Thể Chế Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là giai đoạn thời thế làm gì có chuyện muôn năm, Mà cố bảo thủ níu trì, không những uổng công phí sức mà còn đưa dân tộc đến cảnh nô lệ ngoại bang. Nhất là khi xảy ra chiến tranh tương tàn nồi da nấu thịt. sò hến hại nhau ngư ông đắc lợi.
– Hãy suy xét cho kĩ, suy nghĩ cho sâu, phân tích cái lợi cái hại của sự đấu đá chém giết lẫn nhau. Phải biết hi sinh vì tương lai con cháu, vì non sông đất nước.

Đi trên con đường Nguồn Cội có lợi gì? Không nói là đại lợi đại cát tường, đại phúc đại đức.
Đấu tranh đổi mới đất nước là đấu tranh tiến tới Văn Minh. Không có nghĩa là đấu tranh loại bỏ cái nầy tồn tại cái kia. Mà là đấu tranh tìm ra lẽ đúng mở ra hướng đi mới cho toàn dân tộc. Đấu tranh kẻ được người mất. Không phải đấu tranh đem lại hạnh phúc cho cả hai bên. Cọng Sản lẫn Quốc Gia cũng chỉ là Đồng Bào anh em. Cọng Sản, Quốc Gia đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, Không những hạnh phúc thanh bình hiện tại, mà cả mai sau cho con cháu chúng ta. Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là giai đoạn thời thế, Có sanh thời có diệt khi Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện Mặt Trời Chân Lý tỏa sáng. Trăng , Sao mờ hết biến mất không còn. Không ai có thể sánh được Quốc Tổ Vua Hùng, khi Quốc Tổ Vua Hùng hiển linh tỏa sáng trên đất nước Việt Nam.
Vua, Chúa của các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê , Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm cũng chỉ là con cháu của Quốc Tổ Vua Hùng mà thôi.
Đây là lẽ thật.
Không thể không suy xét . vì chúng Ta đang ở trong giai đoạn Văn Minh toàn cầu hóa không thể làm những chuyện vô bổ không kết quả, bỏ Gốc mà thờ Ngọn, làm hại những người xung quanh, cũng như làm hại tương lai con cháu chúng Ta. Khi đã chọn sai con đường. mà chúng Ta là người thiếu suy xét . Vì chúng Ta không dẫn con cháu chúng Ta đi trên con đường Việt Nam chúng Ta. Con đường Việt Nam chúng Ta, chính là con đường Văn Hóa Cội Nguồn năm nghìn năm Văn Hiến. Quốc Tổ khai sáng truyền lại cho chúng Ta kim chỉ nam cho chúng Ta.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s