THÁNH ĐỨC BẢNG VÀNG

THÁNH ĐỨC BẢNG VÀNG.

Nền Quốc Đạo Cha Ông xuất hiện
Theo cơ Trời lập lại kỉ cương
Anh linh dựng dậy hồn thiên
Việt Nam, độc lập ba nghìn năm cơ Trời.
Ai có được thơ lời lưu bút
Để sau nầy, lợi ích không lường
Lời thơ Quốc Tổ Vua Hùng.
Xét phong thi đức, lập đời thượng ngơn
Danh tỏ rạng mười phương phụng kính
Ấn Bút Trời thọ ký đề tên
Những ai có bản Văn Thơ
Hội Đồng Thánh Đức y văn thi hành
Chiếu theo Văn Bút Vua Hùng
Sắc phong uy đức bảng vàng lưu danh
Muôn năm sáng mãi anh linh
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
Gia đình, con cái nhiều đời
Hiển vinh thành đạt uy quyền giàu sang
Những ai xem nhẹ Văn Thơ.
Quỉ , Ma cướp mất, coi như không còn
Lấy gì bằng chứng sau nầy
Coi như mất bảng Thánh Vàng sắc phong
Thôi đành chờ đợi kiếp sau
Kiếp nầy trôi mất uổng thay vạn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s