GIỌT NƯỚC DÂN CHỦ

GIỌT NƯỚC DÂN CHỦ.
Nước non khô hạn lâu rồi
Rất cần giọt nước, cho chồi mầm xanh
Giọt nước công bằng tự do
Giọt nước Dân Chủ văn minh đổi đời
Việt Nam cần trận mưa rào
Trận mưa Dân Chủ thấm vào nước non
Làm cho cuộc sống xanh tươi
Mưu cầu hạnh phúc, sanh sôi sang giàu
Mỗi người một giọt nước nguồn
Làm cho tỏ rạng con Rồng cháu Tiên.
Mỗi người là một hùng anh
Bùng lên soi sáng nước non quê nhà
Mỗi người là ánh sao trời
Làm cho bóng tối không còn tiêu tan
Mỗi người là một huệ gươm
Vung lên chém tới triệt tiêu gian tà
Việt Nam cần giọt nước Nguồn
Giọt nước Dân Chủ đổi đời văn minh
Giọt nước làm sống mầm xanh
Đơm hoa kết trái ấm no sang giàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s