CƠ THÁNH ĐỨC

CƠ THÁNH ĐỨC

Nhằm cơ Thánh Đức ra đời
Góp công góp sức lập đời thượng ngơn
Lưu danh ấn chứng công lao
Chứng tri công đức sắc phong bảng vàng
Uy Linh khắp cõi Ta Bà
Vinh quang dòng họ nhiều đời vinh quang
Cháu con vinh hiển giàu sang
Ông Bà Cha Mẹ siêu sanh về trời
Thiên đàng cực lạc vãn hồi
Quê Tiên sống mãi vĩnh hằng an vui
Lập công dù chỉ mảy lông
Cũng tiêu tội lỗi ức muôn vạn đời
Huống chi truyền dạy những lời
Làm theo Thiên Ý Cơ Trời làm theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s