CON TẠO VẼ VỜI

Khen thay con tạo, khéo vẽ vời
Làm cho nhân loại, rối tơi bời
Chân, Giả,vô thường luôn xoay chuyển
Đánh lừa cuộc sống, lặng, hụp, bơi
Tối tăm mờ mịt, xa bờ giác
Thấy Ma tưởng Phật lạy ôi thôi
Chúa ở trong tâm, không tìm kiếm
Vọng cầu muôn kiếp, Chúa xa xôi
Phật ở trong tâm, đâu xa lắm
Càng tìm càng mất, khổ cái tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–