CON TẠO VẼ VỜI

CON TẠO VẼ VỜI

Khen thay con tạo, khéo vẽ vời
Làm cho nhân loại, rối tơi bời
Chân, Giả,vô thường luôn xoay chuyển
Đánh lừa cuộc sống, lặng, hụp, bơi
Tối tăm mờ mịt, xa bờ giác
Thấy Ma tưởng Phật lạy ôi thôi
Chúa ở trong tâm, không tìm kiếm
Vọng cầu muôn kiếp, Chúa xa xôi
Phật ở trong tâm, đâu xa lắm
Càng tìm càng mất, khổ cái tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s