XÁC ĐỊNH ĐÚNG HƯỚNG

XÁC ĐỊNH ĐÚNG HƯỚNG
Nói đến yêu nước, nói gì thời nói. Nhưng tóm lại có ba ý chính
1, Thừa kế, 2, giữ gìn, 3, xây dựng.
– Sự kế thừa tiếp nối duy chí Cha Ông. Kế thừa Hai di sản quý hiếm đó là non sông Tổ Quốc. Cũng như Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dân tộc. Cả tinh thần lẫn vật chất.
– Sự thừa kế về tinh thần, thời phải giữ gìn Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dân tộc. Tôn thờ Quốc Tổ, tri ân công đức khai lập lên Bách Việt dân tộc Văn Lang nay là dân tộc Việt Nam. Thể hiện công ơn tri ân thành kính ( uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trông cây) đây là hướng đi đúng. Lòng yêu nước phải đi đôi tôn thờ Quốc Tổ. Trung, Hiếu, Nhân Nghĩa vẹn toàn.
– Thừa kế, kế thừa non sông Tổ Quốc, Đi đôi với giữ gìn non sông Tổ Quốc. Không để mất tất đất Ông Cha để lại. Nhất định phải làm như thế , mới xứng đáng là con dân Đại Việt, con cháu Vua Hùng, dòng giống Rồng Tiên. Theo bước Cha Ông quét sạch quân thù xâm lược. Giữ yên bờ cõi, giữ gìn độc lập, trường tồn bất diệt muôn năm. Đó là bổn phận đó là trách nhiệm mà những thế hệ kế thừa, không thể làm khác đi được.
– Sự kế thừa, luôn đi đôi với xây dựng đất nước làm cho đất nước càng ngày càng xuân, phát huy cả ba mặt Văn Hóa Tinh Thần, non sông đất nước, giữ gìn bảo vệ mỗi ngay mỗi đồ sộ hoành tráng văn minh cả ba mặt đi lên. Tiến tới dân giàu nước mạnh công bằng Dân Chủ, Tự Do.
Thực thi Quyền con người Nhân Quyền rốt ráo. Có làm được như vậy, đi đúng hướng như vậy. Thời Việt Nam nhất định vẻ vang. Không một kẻ thù nào đánh thắng, không xâm lược nào mà không đánh bại. Yêu nước là phải hiểu những ý chính của lòng yêu nước. Yêu nước mà không hiểu yêu nước là gì, chỉ là sự yêu nước mù quáng. không đem lại kết quả như mong muốn mà còn ngược lại. Do những người yêu nước mù quáng gây ra. Sự yêu nước không có cơ sở, chỉ vì lòng tranh bá mà thôi. Thắng là vua, thua là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Chẳng có mấy ai là người yêu nước thật sự cả. Yêu nước không cơ bản dẫn đến tai hại biết bao, làm cho nước Việt lao đao khốn cùng.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s