VỀ ĐÂU ?

VỀ ĐÂU ?
Về đâu hỡi, con hồng cháu Lạc
Về Cội Nguồn, ta thờ phụng Ông Cha
Đời lạc Cội, chỉ thêm đau thêm khổ
Đời lìa Nguồn nô lệ mãi đọa sa
Về Cội Nguồn còn theo ai chi nữa
Dứt khốn cùng đời tiến bước thăng hoa
Về đâu nữa khi Cội Nguồn đã mở
Ánh bình minh rực rỡ nước nam ta

Theo chi ai , cho khốn khổ lầm than
Theo chi ai, cho vất vã gian nan
Theo chi ai, cho non nước nát tan

Hơn nghìn năm mãi lầm than nô lệ
Mất Nhân Quyền còn đày đọa gian nan
Mất quyền sống và mất cả tự do

Về đâu nữa, hỡi người dân đại Việt
Rời Cội Nguồn đi vào đường tận diệt
Kiếp lạc loài, đời lặng lội bơ vơ
Về Nguồn Cội ta xây lại ước mơ
Cùng nhịp tim, trên muôn triệu con tim
Nắm tay nhau, theo Quốc Tổ Hùng Vương
Về đâu nữa, và còn theo ai nữa
Khi Hùng Vương là Quốc Tổ dân ta
Ơn sâu nghĩa nặng biết bao
Kể sao cho hết , nói sao cho cùng
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s