NGUYỆN CẦU

NGUYỆN CẦU

Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Thành tâm cầu nguyện Cha Trời Long Quân
Cứu nguy dân tộc Việt nam
Qua cơn kiếp nạn bình yên an lành
Quyền năng Cha Trời Mẹ Trời
Thần thông vô hạn không gì khó khăn
Thành lập vũ trụ tam thiên
Dễ dàng không khó huống chi cứu người
Chuyển xây cuộc thế đổi đời
Đi vào Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Không còn cuộc sống âu lo
Mưu cầu hạnh phúc ấm no sang giàu
Lòng thành con cháu nguyện cầu
Cầu lên Nguồn Cội linh thời ứng linh
Nam Mô vô tận hư không
A Men như ý ước mong đạt thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s