TRÊ VÀ TRÀU

TRÊ VÀ TRÀU

Một bữa nọ thấy mình vui vẻ
Trê dạo chơi thăm hỏi anh Tràu
Hai bên chào hỏi, hỏi chào
Hỏi qua hỏi lại thăm chừng với nhau
Trê liền hỏi vào câu đề chính
Thế cùng thời, thời thế hiện nay
Anh Tràu có nghĩ gì chăng
Đời nay tình thế khác xưa rất nhiều
Mối quan hệ bạn bè thế giới
Cùng làm ăn phơi phới đi lên
Sao ta cứ mãi lặng im
Ao hồ lẫn quẫn đi ra đi vào
Càng bảo thủ, đi vào ngõ cụt
Càng thua xa chúng bạn anh em
Tự mình làm hại nước non
Tự mình bóp chết tương lai của mình
Xem các nước rộng tầm quan hệ
Đường làm ăn, lợi lộc càng nhiều
Thế thời, thời thế thuận bườm
Sao không đột phá mở đường mà đi

Tràu liền nói, thời cơ đã đến
Ao liền ao, lợi biết là bao
Biển Hồ đã tạo sân chơi
Muốn vào được đó, thực thi nhân quyền
Nếu quan hệ cầm chừng lấy có
Thời làm gì gắn bó cùng nhau
Lợi đâu không thấy, thấy đau
Thấy nghèo thấy đói khốn nguy thụt lùi
Trê liền nói, thức thời cơ trí
Muốn đổi đời, đột phá đi lên
Vịt, Gà khó nổi làm ăn
Không đồng quan điểm lợi răng không còn
Tràu liền nói, độc tài xơ cứng
Tự trói mình vào chốn âm cung
Hễ càng bảo thủ lùi xa
Khó mong phát triển thăng hoa cuộc đời
Khắp thế giới hoàn cầu hội nhập
Ao cùng Hồ mở rộng thông thương
Làm ăn phơi phới đi lên
Môi trường bình đẳng cạnh tranh công bằng
Trê liền nói chúng mình hợp ý
Cùng chung tay, xây đắp tương lai
Các nước làm nên ăn ra
Dễ xo không khó mắc chi dè chừng
Tràu anh nghĩ có gì mắc mứu
Anh thử cho ý kiến xem sao
Nếu không lột xác vươn ra
Dễ gì chấp nhận giữa ta cùng người
Xóa bảo thủ chuyển mình đổi mới
Dứt độc tài, đi tới Đa Nguyên
Phá đi rào cản cách ngăn
Ao, Hồ là một giao thương kết bè
Tràu vội nói xen vào hay lắm
Ao nhà ta sao kém ao kia
Không hơn thời chớ chịu thua
Hai ta tính kế chuyển xây thế cờ
Xóa rào cản vươn mình hội nhập
Sợ gì ai dồn dập đổi trao
Phát huy nội lực vươn cao
Hồ, Ao liên kết cớ sao không làm
Trăm cái lợi đi vào phát triển
Nghìn cái hay vô kể giàu to
Mãi ôm thể chế xin cho
Quên đi cái lợi muôn sông nghìn hồ

Mãi chìm trong sự đói nghèo
Lại thêm lạc hậu khốn cùng bất an
Hội nhập những bước vinh quang
Cần chi bảo thủ đeo mang độc tài
Hiến Pháp mới thật cần dùng
Không hơn gấp vạn trăm lần hay sao ?
Trê, Tràu nhìn khắp trời cao
Con đường đại lộ mở ra đây rồi
Hai ta chung sức chung lòng
Dựng xây đất nước sang giàu ấm no
Cội Nguồn Văn Hóa Ông Cha
Quan hệ hội nhập đi đôi song hành
Văn Hóa luôn đi hàng đầu
Mở đường thuận lợi ta nào chung tay
Ao ta nhất định cao bay
Không còn thua kém một ai trong đời
* * *
Mở rộng quan hệ bè bạn năm châu, là con đường đi đúng, Hội nhập kinh tế thị trường thế giới, là con đường phát triển văn minh, nhất là làm trung gian xuất nhập giữa nước này với nước khác. Địa cuộc Việt Nam nếu biết phát huy và tận dụng Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa thời không thua nước nào trên thế giới, chỉ cần hấp thu tinh hoa tri thức khoa học khắp cùng năm châu, áp dụng cho đất nước Việt Nam, làm nền tảng động lực phát triển đi đến dân giàu nước mạnh, lợi thế cho nước nhà trên mọi lãnh vực. Đồng thời biết phát huy nội lực sẵn có của nước nhà từ mọi mặt tinh thần, vật chất, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn không những trở thành quốc sách ưu tiên hàng đầu, ăn sâu nhận thức vào lòng dân, mà còn quảng bá Văn Hóa Cội Nguồn ra khắp thế giới , quảng bá nền Văn Minh tinh thần độc đáo có một không hai của dân tộc Việt Nam. Nếu làm được như vậy không nước nào xâm lược nổi, mà còn hàng phục các nước khác theo Văn Hóa Cội Nguồn của dân tộc Việt Nam qua hình ảnh nền Quốc Đạo có một không hai trên địa cầu.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s