NHÀ NƯỚC TÂM LINH VĂN LANG

NHÀ NƯỚC TÂM LINH VĂN LANG

Xứ Bàu. Một quán ăn bên đường hôm nay có vẻ thưa thớt lâu lâu mới có một người khách vào ăn. Bà Diệp có vẻ hơi nhàn rỗi nhìn ra ngoài đường thấy người ta lũ lượt đi đến đền thờ. Bà Diệp lấy làm lạ hỏi: Nay là ngày gì mà họ rũ nhau đi đến đền thờ đông như vậy.

Người con gái phụ bán quán cho Mẹ tên Thảo nói: Nghe đâu có vị Tôn Sư về đền thờ giảng Đạo, truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Bà Diệp nghe Thảo nói thế thì vỡ lẽ thì ra là vậy. Bà Diệp hỏi: Văn Hóa Cội Nguồn có phải là lời dạy của Chúa của Phật không?
Thảo nói: Không phải đâu Mẹ Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời do Quốc Tổ truyền lại. Văn Hóa dựng nước giữ nước nền Văn Hiến Quốc Đạo Dân Tộc đó Mẹ. Chỉ cần đến nghe là đặng phúc đức vô lượng. Không còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ nếu nghe theo làm theo trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh trở lại thiên đàng cực lạc. Bà Diệp nghe Thảo nói thế lấy làm kinh ngạc bằng hỏi lại: Có thứ Văn Hóa mầu nhiệm cao siêu đến thế sao?
Thiệt đó Mẹ, con tuy chưa nghe giảng về Văn Hóa Cội Nguồn nhưng con bạn của con đã từng nghe giảng mấy lần rồi nghe đâu hay lắm Mẹ. Mẹ nên đến đó để nghe con ở nhà coi quán cho.

Bà Diệp nghe Thảo nói thế vừa hâm mộ vừa hiếu kỳ liền thay đồ ăn diện sạch sẽ đi theo người ta đến nơi đền thờ. Bà Diệp cũng đã từng nghe các sư thầy giảng kinh đôi lúc bà không hiểu chi cả chỉ có lòng tin đối với Phật, chúa, nhưng Bà chưa nghe ai giảng dạy về Văn Hóa Cội Nguồn bao giờ. Bà Diệp theo dòng người đến đền thờ cũng không muộn lắm vì Tôn Sư Minh Hạnh mới đi vào thuyết giáo. Người ta đông quá Bà Diệp không thể đến phía trước chỉ đứng ở phía sau nhưng nhờ máy phát loa nên Bà nghe rất rõ. Người đông như hội chật như nem thế mà đều lặng im chú tâm lắng nghe Tôn Sư Minh Hạnh giảng.

Tôn Sư Minh Hạnh tuy tuổi còn trẻ nhưng tướng mạo hơn người ăn nói điềm đạm, nhất là sự vui tánh cũng như sự thông thái của Ngài.
Với lời lẽ ăn nói chững chạc rõ từng lời như rót vào hai lỗ tai làm cho ai nấy cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần hội ngộ trí huệ tỏa sáng ra.
Thưa bà con cô bác con cháu Tiên Rồng ở vào thời dựng nước tức là cách đây năm nghìn năm, ở vào thời kỳ ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời cũng như Non Tiên Cực Lạc đầu thai xuống trần rất đông, làm thủ lãnh các Bộ Tộc, Bộ Lạc, làm các bậc Tôn Sư các Giáo Phái, Giáo Đạo, Thần Giáo, Chúa Giáo. Nhân tài hiền sĩ đông vô số nơi đâu cũng có.

Lúc bấy giờ Quốc Tổ mở hội Long Vân thuyết giảng Văn Hóa Cội Nguồn Bách Tộc trăm Bộ Lạc theo về, cũng như các Giáo Phái. Giáo Đạo, Thần Giáo, Chúa Giáo đi theo Quốc Tổ lập lên nước Văn Lang hùng mạnh. Trên địa cầu thời ấy không có nước nào sánh bằng. Đất nước Văn Lang không những giàu mạnh về nền Văn Minh lúa nước, mà còn hùng mạnh về ngành nghề, như ngành dệt lụa, rèn, đúc, gốm sứ, chữ viết tượng hình. Nhất là Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn thứ Văn Hóa có một không hai trên đời. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Nhờ vào Văn Hóa Thiên Ý nầy mà các Vương, Quan, Tướng Lĩnh ở vào thời kỳ dựng nước thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rất đông. Nhất là những vị Đạo Sư ở Thượng Viện Quốc Đạo hầu hết là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi mãn kiếp trần phần đông trở về trời hưởng phước. Nhưng cũng có số Đạo Sư ở Thượng Viện Quốc Đạo cũng như Vương, Quan, Tướng Lĩnh Nhà Nước Văn Lang dù đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa khi mãn kiếp trần không trở về trời phát đại nguyện ở lại trần gian theo lệnh Quốc Tổ thành lập Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang bảo vệ Địa Long Vũ Trụ chờ Quốc Tổ lâm phàm trở lại. Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn tận độ nhân loại thế giới thì các Ngài đã thăng tiến lên cấp cao quyền lực không thể nghĩ bàn.

Một hôm Chí Tôn Quốc Tổ đang tọa thiền thì mấy chục Thần Linh hiện đến. Như Thần núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Hồ, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Mây, Thần Cây, Thần Cỏ, Thần Hổ, Thần Voi, Thần Đại Bàng vân Vân… Thuộc những vị Thần ở chốn nhân gian đồng quỳ lạy mà thưa rằng.
Thưa Chí Tôn Quốc Tổ: Chúng con nhìn thấy nơi Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang ai nấy đều có uy quyền rất lớn toàn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không những cai quản Hồn Thiên Dân Tộc đất nước Văn Lang mà còn cai quản Hồn Thiên nhiều nước trên thế giới. Thưa Đức Chí Tôn Quốc Tổ những Anh Linh lãnh Đạo Nhà nước Tâm Linh Văn Lang tu hạnh gì mà được quyền uy thần lực như vậy ?

Quốc Tổ nhìn các vị Thần rồi truyền dạy rằng: Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang nơi chốn nhân gian, là do Thiên Ý Cha Trời thành lập cai quản thế giới Tâm Linh nên Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang quyền lực toàn cầu, thậm chí khắp cùng vũ trụ. Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang là Nhà Nước Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm theo Thiên Ý Cha Trời hành xử theo Thiên Luật vũ trụ. Nên có uy quyền khắp cùng trái đất. Những vị cấp cao trong Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang phần đông là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở các tầng trời đầu thai xuống chốn nhân gian phò Thiên Ý tức là phò trì Văn Hóa Cội Nguồn lập công trong Thiên Đạo Vũ Trụ. Khi Ta trở lại trần gian lần hai. Phần lớn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa điều hành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, tái kiếp làm người trở lại, cũng như Phật Thánh Tiên Thần, Chúa khắp các tầng trời, non Tiên Cực Lạc lâm phàm theo Huyền Cơ Thiên Ý khai lập lên đại hội Long Hoa Rồng Tiên mở ra thời đại Thánh Đức, đi vào Cơ Tận Độ nhân loại về trời, Những vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có công ấy đều trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Mẫu, Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Phật Hoàng, Tiên Hoàng, Thánh Hoàng, Thần Tổ, Chúa tổ vân vân…Khi mãn kiếp trần trở về thiên giới cai quảng vô lượng cõi nước trời, thành lập Quốc Độ riêng.
Các vị Thần lại hỏi: Thưa Chí Tôn Quốc Tổ, Chúng con chỉ là Thần cấp thấp ở nhân gian, không phải là Thiên Thần vũ trụ. Làm thế nào để trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, có uy lực giống như những Anh Linh điều hành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang xin Quốc Tổ chỉ dạy cho.

Chí Tôn Quốc Tổ dạy rằng: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến. Mà chính sống đúng Lương Tâm, hành theo Văn Hóa Cội Nguồn Đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có quyền lực uy quyền trong trời đất. Những người bảo vệ Công Lý, tức là bảo vệ lẽ phải bảo Công Bằng Bình Đẳng. Bảo vệ những quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa ban cho, đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Nói tóm lại: Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không khó, nhưng rất khó nếu lạc Cội lạc Nguồn không thấu rõ Thiên Ý, làm sai Thiên Ý, dù tài giỏi đến đâu cũng khó mà trở thành Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có thể nói Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến mà là ở nơi Lương Tâm con người mà ra. Người không đánh mất Lương Tâm là người Thiện. Người đánh mất Lương Tâm là người Ác. Thiện thì sanh lên các cõi trời hưởng phước báo. Ác thời sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu cảnh đọa đày. Tất cả là do mình không từ nơi nào đến cả.

Những ai dẫn dắt nhân loại sống theo Thiên Ý Cha Trời tức là hành theo Văn Hóa Cội Nguồn đều trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Mẫu, Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Phật Hoàng, Tiên Hoàng, Thánh Hoàng, Thần Tổ, Chúa Tổ vân vân… giáo hóa vô lượng cõi nước trời. Các vị Thần nghe xong lạy tạ cúng dường rồi biến mất.

Tôn Sư Minh Hạnh nói: Thưa bà con cô bác con cháu Tiên Rồng. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, là Dân Tộc siêu quyền lực. Dân Tộc Thần Thánh từ khi dựng nước Văn Lang. Nhà nước Tâm Linh Văn Lang là Nhà Nước làm việc cho Trời, đáng lý ra Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam phải hưởng nhiều phúc đức. Nhưng vì lạc Cội lạc Nguồn nên không nhìn thấy được Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang đang hoạt động khắp địa cầu. Vì sự lạc Cội lạc Nguồn như cây mất Gốc cành lá tả tơi phải nhận lấy kiếp nạn hơn hai nghìn năm.

Qua lời dạy Quốc Tổ cho ta thấy Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam chúng ta là Dân Tộc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dân Tộc hiểu rõ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ đâu sanh ra. Hiểu rất rõ là từ Chân Tâm của chúng ta.

Chúng ta muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thì chúng ta sống theo Lương Tâm thương yêu nhân loại không làm hại nhân loại, cũng như truyền kinh thuyết giáo độ người thì là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không tìm Phật đâu xa.
Lương Tâm của mỗi con người chính là tòa án, thường hay gọi là tòa án Lương Tâm sống đúng Lương Tâm hành sự theo Lương Tâm, không cần tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tự có trong Chân Tâm mỗi con người còn tìm đâu nữa. Sự thông thái Văn Minh Dân Tộc Văn Lang con cháu Tiên Rồng là ở chỗ giác ngộ cao thâm nầy. Quả là Dân Tộc đỉnh cao nhân loại.

Một Dân Tộc làm chủ Luật Nhân Quả, thông suốt Luật Nhân Quyền. Luật Dân Chủ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, không hành động trái ngược lại Lương Tâm. Thương yêu đồng loại, bảo vệ Đồng Bào, vì non sông Tổ Quốc. Thời chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không cần tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Qua sự mê tín cầu cạnh bên ngoài.
Khi mãn kiếp trần siêu sanh lên Thiên Giới sống vĩnh hằng an vui hạnh phúc.

Tôn Sư Minh Hạnh nói: Ở vào thời dựng nước có nhiều vị tu luyện đạt đến cảnh giới. Vừa là Phật vừa là Thánh vừa Tiên, Vừa là Thần, vừa là Chúa những bậc như vậy chuyển sang ngôi vị chuyển luân Thánh Vương, chuyển luân Phật Vương. Chuyển Luân Pháp Vương Về trời giáo hóa vô lượng cõi nước trời.

Tôn Sư Minh Hạnh nói:
Được sanh ra làm người đã là khó, làm người khỏe mạnh không tật nguyền là điều may mắn vô cùng. Lại gặp thời Thánh Đức được nghe Văn Hóa Cội Nguồn. Chẳng khác nào con chim trăm năm mới bay một lần qua biển, ngậm miếng mồi thả lọt vào cổ chai đang trôi nổi bồng bềnh mới thành chánh quả. Có thể nói những người có mặt hôm nay được nghe Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời phải nói là đã trải qua vô lượng ước kiếp tu luyện. Chỉ cần nghe một câu một chữ trong Văn Hóa Cội Nguồn thời tiêu tan vô lượng tội lỗi, nếu quy hướng Cội Nguồn thì không còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Nếu làm theo hành theo lời dạy Cha Trời, hoặc khuyên người hướng về Cội Nguồn. Khi mãn kiếp trần sanh về Thiên Giới làm Dân cõi trời muốn gì được nấy tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc , sống trên đất báu Vàng, Ngọc, Trân Châu, Pha Lê, kim Cương giàu sang phú quý an vui hạnh phúc vĩnh hằng.
Bà Diệp nghe Tôn Sư Minh Hạnh thuyết giáo như cam lộ rót vào lòng người Bà Diệp lẩm bẩm không Văn Hóa nào hơn Văn Hóa Cội Nguồn, không đền chùa nào hơn được đền chùa trong Tâm. Chăm lo cho cái đức sống theo Lương Tâm thì là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Càng tìm cầu càng xa, muôn đời vạn kiếp không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được. Cũng không bao giờ biết được Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, nhà nước hành theo Thiên Ý Cha Trời uy quyền khắp địa cầu năm châu bốn bể.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————
Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa thống nhất cả Đời lẫn Đạo. Đời Đạo cũng chỉ là một trong đời có Đạo, trong Đạo có đời. Tốt đời thì đẹp Đạo, tốt Đạo thì đẹp Đời. Cuộc sống vì thế mà an vui hạnh phúc, dân giàu nước mạnh, công bằng bình đẳng ai cũng như ai không ai khác ai sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh, không có nước nào dám xâm lược nước Văn Lang. Vì nước Văn Lang có nền Quốc Đạo lừng danh thiên hạ, thống nhất từ trên xuống dưới một lòng một dạ, nhất hô bá ứng, sức mạnh nội lực Dân Tộc dời non lấp bể làm khiếp đảm các nước láng giềng xung quanh.
———————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s